skip to Main Content

De ATEX (“Atmosphères Explosives”) productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als ‘ATEX 95’) beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen (“zones”) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.

De richtlijn regelt o.a. de CE-markering van deze categorie producten. In Nederland is 94/9/EG geïmplementeerd in het Besluit Explosiegevaarlijk Materieel, waaraan sinds 1 juli 2003 moet worden voldaan.

Wat zijn de eisen uit ATEX 95?

In de ATEX 95 is het volgende geregeld:

  • de categorie waar een apparaat of installatie moet worden ingedeeld, op basis van het explosiegevaar waar het apparaat of de installatie aan wordt blootgesteld;
  • de technische (veiligheid)eisen per categorie;
  • de manier waarop de fabrikant of importeur de conformiteit met technische eisen moet regelen en aantonen.

In aanvulling op het laatste punt: voor sommige categorieën geldt bijvoorbeeld dat de organisatie over moet gaan tot het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem of dit kwaliteitsmanagementsysteem zelfs extern moet laten certificeren.

Voor welke bedrijven is ATEX 95 van toepassing?

ATEX 95 is van toepassing op importeurs of fabrikanten van installaties, machines en apparaten, die moeten opereren in een omgeving waar explosiegevaar kan ontstaan.

Waarom ATEX 95?

Organisaties die ATEX 95 op hun producten hebben toegepast voldoen aan hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de explosieveiligheid van hun producten.

Meer weten over ATEX 95

De IMR professional helpt u graag verder.

Mark Van Den Berg

Mark van den Berg

Nieuws

EED audit formulier

Herinnering energieaudit ontvangen? Vul uw EED energie-auditplicht in!

Veel bedrijven hebben een herinneringsformulier gekregen om aan te geven of ze een energieaudit moeten…

read more
Veiligheidstrainingen van IMR

IMR trainingen weer van start

Onze professionals hebben instructies gehad en zijn voorzien van alle middelen om veilig te kunnen…

read more
Back To Top