Skip to content

Voldoet uw product al aan de eisen van de Europese Bouwstoffenverordening? Voor bouwproducten die binnen de EER in de handel gebracht worden is de Europese Bouwstoffenregeling (regeling 305/2011/EU – CPR) van toepassing. In deze regeling wordt o.a. gesteld dat bouwproducten moeten zijn voorzien van CE-markering. De CE-markering wordt aantoonbaar gemaakt middels de door de fabrikant opgestelde “Prestatieverklaring”.

Wat u moet weten over de Europese Bouwstoffenverordening

Wanneer u bouwproducten op de markt brengt, moet u mogelijk CE-markering (NEN EN 1090) aanbrengen op het product. Wanneer u twijfelt over de toepassing van CE-markering staalconstructies, neemt u dan gerust contact op met IMR. Of het nu gaat om

of andere bouwproducten: IMR heeft ruime ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij het voldoen aan de Bouwstoffenverordening.

IMR helpt uw organisatie met:

 • Inventariseren van de van toepassing zijnde (technische) eisen
 • Bepalen benodigde acties voor het voldoen aan de eisen
 • Begeleiden bij het afhandelen van acties
 • Opstellen gedocumenteerd FPC-systeem
 • Het opmaken van de prestatieverklaring
 • Interne audits om de implementatie van het FPC te toetsen.
 • Begeleiding bij audits door externe instanties voor het certificeren van het FPC

Wat u verder moet weten over NEN EN 1090

 • Van toepassing op stalen en aluminium constructie delen
 • Er mag alleen maar gebruik gemaakt worden van goedgekeurde basismaterialen
 • Ontwerpen en berekeningen moeten op basis van de eurocodes gedaan worden
 • Eisen aan de beheersing van lasmethodes en de kwalificaties van lassers
 • Eisen met betrekking tot de aantoonbaarheid van controles en keuringen in de productiefase
 • Verschillende uitvoeringsklasse (EXC 1 t/m 4) afhankelijk van de toepassing van het product
 • FPC is een managementsysteem gebaseerd op de uitgangspunten van ISO-9001

Waarom de aanpak van IMR succesvol is

 • Geen standaard handboek maar afstemming op uw proces en bedrijf
 • Ruime ervaring met CE-markering van bouwproducten
 • Integratie in bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001, mogelijk
 • Praktische vertaling van (technische) eisen naar processen
 • Klankbord en support voorafgaand, tijdens en na certificering

Meer weten over NEN-EN 1090-1 CE-markering staalconstructies?

De IMR professional helpt u graag verder.

Back To Top