skip to Main Content

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de vakgebieden “Elektriciteit en verlichting”, “Gas, water en waterafvoer”, “Klimaatinstallaties”, “Energie- omzetting” en “Onderhoud en beheer van installaties”.

Certificaten die voor BRL 6000 worden uitgegeven worden een “KOMO INSTAL procescertificaat” genoemd.

Waarom KOMO INSTAL certificering?

Een BRL- 6000 gecertificeerd bedrijf levert erkende kwaliteit. Gemeenten kunnen op basis hiervan besluiten om bepaalde delen van het Bouwbesluit niet of minder actief te handhaven op het moment dat de onder BRL6000 opgenomen installaties zijn aangelegd door een BRL6000 gecertificeerd bedrijf.

Voor wie is de BRL 6000 regeling bedoeld?

De BRL 6000 certificatieregeling is bedoeld voor organisaties die elektrotechnische installaties en/of waterzijdige installaties en/of gasvoerende installaties en/of klimaat technische installaties ontwerpen, installeren en/of beheren.

Hoe ziet de regeling er uit?

De regeling bestaat uit een algemeen deel (BRL6000-00) en twaalf “bijzondere delen”. Het algemene deel is altijd van toepassing en bevat eisen ten aanzien van o.a. de inrichting van de voortbrengingsprocessen. De bijzondere delen herbergen echter vooral de technische eisen waar een installatie aan moet voldoen. Binnen de bijzondere delen kan vervolgens een keuze worden gemaakt uit de drie deelgebieden “ontwerp”, “installatie” en “beheer”.

Waarom BRL 6000?

Zorg voor een BRL 6000 certificering en toon aan dat u erkende kwaliteit levert. IMR helpt u met het behalen van uw BRL 6000 certificering.

Meer weten over het behalen van BRL 6000 (KOMO INSTAL)

De IMR professional helpt u graag verder.

Danielle Van Veen

Danielle van Veen

Nieuws

CO-certificering

CO-certificering volgens BRL 6000-25 of BRL K25000

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, over gevallen van koolmonoxidevergiftiging, is de…

read more
tips om veilig te werken op vakantie

Tips om veilig te (blijven) werken op vakantie

Voor u als ondernemer staat het werk waarschijnlijk nooit volledig stil. Zelfs op vakantie gaat…

read more
Back To Top