Ga naar hoofdinhoud

BRL 6000 is een certificatieregeling waarin eisen zijn opgenomen voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties. De certificatieregeling bestrijkt de vakgebieden “Elektriciteit en verlichting”, “Gas, water en waterafvoer”, “Klimaatinstallaties”, “Energie- omzetting” en “Onderhoud en beheer van installaties”.

Certificaten die voor BRL 6000 worden uitgegeven worden een “KOMO INSTAL procescertificaat” genoemd.

Waarom KOMO INSTAL certificering?

Een BRL- 6000 gecertificeerd bedrijf levert erkende kwaliteit. Gemeenten kunnen op basis hiervan besluiten om bepaalde delen van het Bouwbesluit niet of minder actief te handhaven op het moment dat de onder BRL6000 opgenomen installaties zijn aangelegd door een BRL6000 gecertificeerd bedrijf.

Voor wie is de BRL 6000 regeling bedoeld?

De BRL 6000 certificatieregeling is bedoeld voor organisaties die elektrotechnische installaties en/of waterzijdige installaties en/of gasvoerende installaties en/of klimaat technische installaties ontwerpen, installeren en/of beheren.

Hoe ziet de regeling er uit?

De regeling bestaat uit een algemeen deel (BRL6000-00) en twaalf “bijzondere delen”. Het algemene deel is altijd van toepassing en bevat eisen ten aanzien van o.a. de inrichting van de voortbrengingsprocessen. De bijzondere delen herbergen echter vooral de technische eisen waar een installatie aan moet voldoen. Binnen de bijzondere delen kan vervolgens een keuze worden gemaakt uit de drie deelgebieden “ontwerp”, “installatie” en “beheer”.

Waarom BRL 6000?

Zorg voor een BRL 6000 certificering en toon aan dat u erkende kwaliteit levert. IMR helpt u met het behalen van uw BRL 6000 certificering.

Meer weten over het behalen van BRL 6000 (KOMO INSTAL)

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Veilig graven met crow 500

Veilig graven met CROW 500

Sinds dit jaar (1 januari 2022) moet iedereen in de graafketen zich houden aan de…

Lees meer
Veiligheidsbewustzijn

In gesprek over veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn op de werkvloer is belangrijk. Gaat u in uw organisatie regelmatig het gesprek met…

Lees meer
Back To Top