Skip to content

De beoordelingsrichtlijn BRL 7000 (formeel BRL SIKB 7000) bevat eisen voor het op een juiste wijze uitvoeren van saneringen van verontreinigde grond of verontreinigd water. Vooral voor aannemers en grondbedrijven is dit een belangrijke certificering waar IMR u graag bij helpt.

Certificeer voor BRL 7000.

IMR helpt u bij:

 1. Het uitvoeren van een nulmeting tegen de eisen van BRL 7000 en de gekozen protocollen
 2. Het schrijven van procedures en instructies en het opstellen van toe te passen formulieren
 3. Het overdragen van kennis met betrekking tot BRL 7000
 4. Het uitvoeren van interne audits
 5. Het voorbereiden, begeleiden en opvolgen van audits door certificerende instanties

Voor wie is BRL 7000 bedoeld?

BRL SIKB 700 is voor aannemers in de grond- weg en waterbouw, die in Nederland ingrepen doen in verontreinigde grond en die hiervoor moeten beschikken over een “Bodem+ erkenning” van Rijkswaterstaat. Organisaties die gecertificeerd zijn volgens BRL 7000 ontvangen deze erkenning en worden geregistreerd op de Bodem+ website.

BRL 7000 erkend bedrijf worden?

De inhoud van BRL 7000 is mede gebaseerd op de wetgeving die in Nederland van toepassing is op saneringen (o.a. Wbb, BUS, Bbk, Rbk en het Activiteitenbesluit). BRL 7000 bestaat uit een algemeen deel en een viertal specifieke protocollen:

 • het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001);
 • uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden (protocol 7002);
 • uitvoering van waterbodemsaneringen (protocol 7003);
 • het uitvoeren van tijdelijke uitplaatsing (protocol 7004).

Wanneer u over wilt gaan tot certificering volgens BRL SIKB 7000, maakt u als eerste een keuze uit een of meerdere van de bovenstaande protocollen. In de BRL 7000 en de onderliggende protocollen worden o.a. eisen gesteld met betrekking tot:

 • de voorbereiding van werkzaamheden in de verontreinigde grond;
 • de samenwerking met stakeholders (opdrachtgevers, grondeigenaren, bevoegd gezag);
 • de beschikbare documentatie;
 • de kwalificatie van medewerkers;
 • de bij te houden registraties.

Waarom de aanpak van IMR succesvol is:

 • IMR heeft ruime ervaring met de implementatie van BRL 7000
 • Bij IMR zijn we ervan overtuigd dat elke organisatie anders is en dat elke organisatie daarom een maatwerk aanpak verdient
 • De adviseurs van IMR zijn professionals met kennis en ervaring, die oog hebben voor uw dagelijkse uitdagingen

Meer weten over BRL SKIB 7000?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer

Veranderingen ISO 27001 en 27002

ISO 27002 is een aanvullende standaard voor informatiebeveiliging en daarmee een verdieping op ISO 27001.…

Lees meer
Back To Top