Skip to content

Met een CO2-Prestatieladder toont u aan dat de organisatie in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten CO2 bewust handelt en actief beleid voert op CO2 reductie. Het gaat om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

CO2 prestatieladder gecertificeerde bedrijven krijgen bij aanbestedingen of bepaalde opdrachtgevers (bijvoorbeeld Prorail) een gunningvoordeel bij de inschrijving. De omvang van dit gunningvoordeel wordt bepaald door het niveau (of trede) waarop uw organisatie is gecertificeerd (niveau 1 tot 5)

IMR helpt uw organisatie met:

 • Boundary bepalen (organisatieonderdelen vallend onder de CO2 prestatieladder);
 • Vaststellen omvang van het bedrijf;
 • Opstellen van (half) jaarlijkse Carbon footprint rapportages;
 • Onderzoek naar informatiebronnen en lopende keten- en sectorinitiatieven voor CO2 reductie;
 • Vaststellen en documenteren reductiedoelstellingen, reductiekansen en reductiemaatregelen;
 • Deelname aan initiatieven;
 • Uitvoeren en actueel houden van ketenanalyses;
 • Uitvoeren van interne audits, energiebeoordelingen, directiebeoordeling en de zelfevaluatie;
 • Analyses en verplichte management rapportages;
 • Benodigde documentatie voor het (energie)managementsysteem;
 • De voorbereiding, begeleiding en opvolging van de certificatieaudits.

Wat maakt de CO2-Prestatieladder interessant?

De CO2- prestatieladder kan worden toegepast door elke organisatie die een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van de CO2- emissie en bewijs wil leveren voor duurzaam ondernemen. De CO2- prestatieladder is toepasbaar in elke sector en is relevant voor zowel producerende bedrijven als dienstverleners.

Het gaat niet om voorgeschreven procedures: uw organisatie wordt uitgedaagd om na te denken over vernieuwingen in uw dienst, product of bedrijfsvoering, die uiteindelijk kunnen leiden tot CO2 reductie. Samen met IMR gaat u voor een groene toekomst!

Belangrijke aspecten

In de CO2- prestatieladder worden vier invalshoeken gehanteerd:

 • het inzicht van de organisatie in de eigen CO2- emissies;
 • het vaststellen en vastleggen van ambities tot reductie van CO2- emissie;
 • transparantie of de mate waarin de organisatie communiceert over haar ambities en prestaties in relatie tot CO2- emissie;
 • deelname aan initiatieven voor het terugdringen van CO2- emissies.

Verdeeld over deze vier invalshoeken zijn per trede (1, 2, 3, 4 en 5) eisen opgenomen waar de organisatie aan moet voldoen. Op basis van de behaalde scores wordt bepaald of de organisatie in aanmerking komt voor een CO2 Bewust Certificaat.

Waarom de aanpak van IMR succesvol is:

 • IMR heeft tientallen organisaties in verschillende sectoren begeleid naar een CO2 Bewust certificaat
 • Bij IMR zijn we ervan overtuigd dat elke organisatie anders is en dat elke organisatie daarom een maatwerk aanpak verdient
 • De adviseurs van IMR zijn professionals met kennis en ervaring, die oog hebben voor uw dagelijkse uitdagingen

Meer weten over CO2 prestatieladder?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Bewust Veilig Dag 2024

Bewust Veilig-dag 2024, ga het gesprek aan!

Risico's en daarmee een ongeval zit in een klein hoekje... Iedereen weet dat veilig werken…

Lees meer
omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer
Back To Top