Skip to content

Waar kunnen onze IMR professionals u mee helpen?

Waar kunnen onze IMR professionals u mee helpen?

Vol energie aan de slag met CO2-reductie

Aan de slag met CO2-reductie? Ga goed van start met een CO2-reductieplan! In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse Overheid aangekondigd dat zij in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn ten opzichte van 1990. Levert uw bedrijf een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie? Dan is een CO2-reductieplan een goed begin. Wij geven u een kijkje achter de schermen om u meer te vertellen over de aanpak van CO2-reductie voor uw organisatie.

CO2-reductieplan op maat

IMR stelt voor iedere klant een op maat CO2-reductieplan op. Dit plan bevat organisatiegerichte doelstellingen en actiepunten die invulling geven aan de wijze waarop een organisatie haar CO2-reductie wil behalen.

IMR stappenplan

Gaan we aan de slag met het terugdringen van de CO2-emissie binnen uw bedrijf? Dan volgen wij een stappenplan. Benieuwd naar meer details van dit stappenplan? Aan de hand van een voorbeeldcase stap voor stap mee.

Stap 1: Doelstelling

Allereerst is het belangrijk om een doelstelling vast te stellen. Vanuit deze doelstelling kijken we op welke manier we de doelstelling kunnen halen. Een voorbeeld van een doelstelling; “Onze productieprocessen en -faciliteiten moeten in 2030 CO2-neutraal zijn.” Om deze doelstelling te bereiken moet er de komende periode worden vastgesteld welke besparingsmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld hoe er besparing op het gebied van energie in het gebouw en tijdens de productieprocessen gerealiseerd kan worden en hoe we de overgebleven CO2-productie kunnen compenseren.

Stap 2: Scope bepalen 

Staat de doelstelling op papier? Dan beginnen we met de scope bepaling. Dit is nodig om de doelstelling goed in te vullen en af te bakenen. Met andere woorden; we kijken welke faciliteiten en processen er onder de doelstelling vallen en onderzoeken welke energiebronnen onze aandacht krijgen. Om de scope te bepalen, gebruiken wij het scopediagram van het GHG protocol.

Benieuwd naar de volgende stappen? Lees hier verder >

Energie-investeringsaftrek

Het kan voorkomen dat het CO2-reductieplan dat we opstellen in aanmerking komt voor de energie-investeringsaftrek wanneer het voldoet aan bepaalde voorwaarden. U kunt dan 45,5% van de kosten voor uw investering aftrekken van de fiscale winst. Benieuwd? Onze professionals kijken samen met u of uw CO2-reductieplan hiervoor in aanmerking komt.

Wat maakt de CO2-reductie interessant?

De CO2- reductie kan worden toegepast door elke organisatie die een bijdrage wil leveren aan het terugdringen van de CO2- emissie en bewijs wil leveren voor duurzaam ondernemen.

Het gaat niet om voorgeschreven procedures: uw organisatie wordt uitgedaagd om na te denken over vernieuwingen in uw dienst, product of bedrijfsvoering, die uiteindelijk kunnen leiden tot CO2 reductie. Samen met IMR gaat u voor een groene toekomst!

Voordelen van duurzaam ondernemen

Gaat u als bedrijf aan de slag met CO2-reductie? Dan voldoet u niet alleen aan het Klimaatakkoord van Parijs, maar het brengt nog meer voordelen met zich mee.

  • Sterk imago: houdt u als bedrijf rekening met het klimaat? Dan straat dat zowel intern als extern verantwoordelijkheid uit. Dit draagt zeker bij aan uw imago.
  • Voorsprong op concurrenten:  de vraag naar duurzame ondernemingen neemt flink toe. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten sneller producten of services van een bedrijf kopen als ze weten dat de organisatie zich bewust is van haar invloed op de maatschappij en het milieu. Door actief te werken aan duurzaam ondernemen, blijft u concurrenten voor.
  • Kostenbesparing: door duurzaam te ondernemen kan het uw bedrijf ook financiële voordelen opleveren. Bijvoorbeeld door innovaties en een hogere productiviteit.
  • Aantrekkelijk voor diverse partijen: een organisatie wat duurzaam onderneemt is voor klanten, medewerkers, financiers en leveranciers aantrekkelijk. Zij voelen zich sneller betrokken bij een duurzame onderneming.
  • Beter voor de planeet: uiteraard levert CO2-reductie een belangrijke bijdrage aan de planeet. Het bedrijfsleven speelt namelijk een grote rol bij het compenseren van CO2-uitstoot.

IMR gaat samen met u voor een groene toekomst 

Benieuwd hoe u een CO2-reductieplan toepast binnen uw organisatie? IMR kijkt samen met u naar uw dienst, product of bedrijfsvoering om uiteindelijk CO2-reductie te realiseren. Bent u benieuwd naar meer informatie? Neem contact op met onze professionals.

Nieuws

Bewust Veilig Dag 2024

Bewust Veilig-dag 2024, ga het gesprek aan!

Risico's en daarmee een ongeval zit in een klein hoekje... Iedereen weet dat veilig werken…

Lees meer
omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer
Back To Top