skip to Main Content

Bij conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties wordt de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard gemeten. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode.

Wat zijn de eisen van een conditiemeting?

Conditiemeting

Eenmaal per drie jaar wordt op basis van een complexspecifieke opnamelijst in het veld de conditiemeting uitgevoerd. De basis hiervan is NEN 2767, de genormeerde conditieopname methode voor gebouwen, overeenkomstig de IMR Inspectiewijzer. Bij conditiemeting is de steekproefgrootte altijd 1, hierbij wordt verwacht van de inspecteur dat deze een beeld vormt van de totale populatie en vervolgens de I/O score noteert of het formulier conditiemeting.

De conditiemeting wordt geregistreerd in de softwareapplicatie, zodat deze altijd terug vindbaar is en ook de degradatie van bepaalde bouwdelen door de jaren heen gevolgd kan worden.

Voor welke bedrijven is een conditiemeting van toepassing?

Waarom een conditiemeting?

Organisaties die een conditiemeting hebben toegepast, voldoen

Meer weten over het uitvoeren van een conditiemeting?

De IMR professional helpt u graag verder.

Hajar Babat

Nieuws

Week van de RI&E

IMR geeft 10% korting bij opstellen RI&E

Van 17 juni tot en met 21 juni 2019 is het de Week van de…

Lees meer

Bent u al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

In mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming…

Lees meer
Back To Top