skip to Main Content

“In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen”.

De IMR werkwijze voor energie-audits sluit aan bij de regelgeving. IMR kan uw organisatie ondersteunen bij het onafhankelijk uitvoeren van de energie-audit en het verzamelen van de benodigde informatie.

Voldoet u aan de EED?

IMR helpt uw organisatie met:

 • Het inventariseren van de energiestromen en verzamelen van gegevens met betrekking tot het energieverbruik;
 • Analyse van energiegebruik en -verbruik;
 • Identificatie significante gebieden van energiegebruik en –verbruik;
 • Identificatie en registratie van kansen voor verbetering van de energieprestaties;
 • Opstellen en afhandelen van het plan van aanpak met energiebesparende maatregelen;
 • Opstellen rapportage van de energie-audit.

Energie audit

IMR Advies helpt u graag om de energie-audit op te stellen. Onze deskundige mensen werken samen met de ondernemer om praktisch invulling te geven aan alle eisen. Start meteen met uw energie-audit conform de nieuwe richtlijn (EED)

Wanneer is de energieaudit verplicht?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? En heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en / of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing.

Europese energie-efficiency richtlijn

 • Geeft invulling aan het Europese energiebeleid en het energieakkoord
 • Middels een energieaudit moeten bedrijven invulling geven aan de energie-efficiëntieverbetering doelstellingen
 • Minimum criteria waaraan een energie-audit volgens de EED moet voldoen, zijn energieverbruiksanalyse, energiebesparingspotentieel, voorgenomen energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak
 • Handhaving vanuit de overheid wordt gedaan door de regionale Omgevingsdiensten.

Waarom de EED aanpak van IMR succesvol is:

 • Ruime ervaring met het opzetten van energiemanagementsystemen (waaronder de CO2 prestatieladder)
 • De door IMR toegepaste rapportage methodiek is getoetst en goedgekeurd door de verschillende Omgevingsdiensten

Meer weten over Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?

De IMR professional helpt u graag verder.

Hajar Babat

Nieuws

Week van de RI&E

IMR geeft 10% korting bij opstellen RI&E

Van 17 juni tot en met 21 juni 2019 is het de Week van de…

Lees meer
IMR Advies

De Wet flexibel werken

Steeds meer werknemers moeten werk en zorg met elkaar combineren. Ze hebben daarom behoefte aan…

Lees meer
Back To Top