Ga naar hoofdinhoud

“In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen”.

De IMR werkwijze voor energie-audits sluit aan bij de regelgeving. IMR kan uw organisatie ondersteunen bij het onafhankelijk uitvoeren van de energie-audit en het verzamelen van de benodigde informatie.

Voldoet u aan de EED?

IMR helpt uw organisatie met:

 • Het inventariseren van de energiestromen en verzamelen van gegevens met betrekking tot het energieverbruik;
 • Analyse van energiegebruik en -verbruik;
 • Identificatie significante gebieden van energiegebruik en –verbruik;
 • Identificatie en registratie van kansen voor verbetering van de energieprestaties;
 • Opstellen en afhandelen van het plan van aanpak met energiebesparende maatregelen;
 • Opstellen rapportage van de energie-audit.

Energie-audit opstellen

IMR Advies helpt u graag (online) om de energie-audit op te stellen. Onze deskundige mensen werken samen met de ondernemer om praktisch invulling te geven aan alle eisen. Start meteen met uw energie-audit conform de nieuwe richtlijn (EED).

Wanneer is de energie-audit verplicht?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? En heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en / of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op u van toepassing.

Europese energie-efficiency richtlijn

 • Geeft invulling aan het Europese energiebeleid en het energieakkoord.
 • Middels een energie-audit moeten bedrijven invulling geven aan de energie-efficiëntieverbetering doelstellingen.
 • Minimum criteria waaraan een energie-audit volgens de EED moet voldoen, zijn energieverbruiksanalyse, energiebesparingspotentieel, voorgenomen energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.
 • Handhaving vanuit de overheid wordt gedaan door de regionale Omgevingsdiensten.

Waarom de EED aanpak van IMR succesvol is:

 • Ruime ervaring met het opzetten van energiemanagementsystemen (waaronder de CO2 prestatieladder).
 • De door IMR toegepaste rapportage methodiek is getoetst en goedgekeurd door de verschillende Omgevingsdiensten.

Meer weten over Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?

De IMR professional helpt u graag verder.

Back To Top