Skip to content

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie. Krijgt u wel eens vragen van uw medewerkers over flexibel werken? Medewerkers die zorg en werk beter willen combineren? Medewerkers die aangeven meer thuis te willen werken of op andere tijden? Klanten die meer en meer verwachten dat zij ook buiten de reguliere ‘kantoortijden’ en ‘snel’ met uw organisatie kunnen schakelen? En wilt u zich als aantrekkelijke werkgever profileren? Kortom: Flexibel Werken is een kans én een uitdaging. IMR helpt u om hierop adequaat te reageren.

Wet flexibel werken

Steeds meer werknemers moeten werk en zorg met elkaar combineren. Ze hebben daarom behoefte aan flexibiliteit. De overheid wil werknemers te hulp schieten met het recht op flexibel werken. De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Hierdoor kunnen werknemers hun privé- en werkzaken beter afstemmen.

Workshop flexibel werken voor uw werknemers

Met een workshop flexibel werken geven we op maat richting hoe uw organisatie over kan stappen naar flexibel werken. De workshop is praktisch ingedeeld en kan zowel bij IMR als incompany gegeven worden.

Regels voor flexibel werken

Hoe organiseer je in praktische zin flexibele werktijden en werkplekken? Hoe geef je als organisatie voor zowel medewerkers als leidinggevende invulling aan de aspecten Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen en Verbinding? Hoe houdt de leidinggevende zicht op wat de flexibel werkende medewerkers doen? En hoe behoudt de organisatie het teamgevoel? Drie praktische tips voor flexibel werken:

Flexibel werken #1: Aanpassing arbeidscontract

Dankzij de Wet flexibel werken kunnen werknemers de werkgever verzoeken om hun contractuele arbeidsduur aan te passen. Zo kan een werknemer vragen om niet vier maar drie dagen te gaan werken. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Denk hierbij aan ernstige problemen voor veiligheid, werkrooster, financiën, organisatie of de bedrijfsvoering.

Flexibel werken #2: Aanpassing werkrooster

Werknemers kunnen verzoeken om hun werkrooster aan te passen als ze andere werktijden willen. De werkgever kan dit weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Indien de werknemer een aanpassing van zijn of haar arbeidstijd wil, betekent dit niet dat het gaat om minder werken. Het kan ook inhouden dat de werknemer het werk beter wil laten aansluiten op privéverplichtingen.

Flexibel werken #3: Andere werkplek

De werknemer krijgt het recht om een verzoek bij de werkgever in te dienen voor een wijzing van de arbeidsplek, bijvoorbeeld omdat de werknemer enkele dagen thuis wil werken. Ook dit mag de werkgever alleen afwijzen bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Bij een wijziging van de arbeidsplek dient de werknemer een werkplek te vinden die voldoet aan de Arbowetgeving.

Wilt u graag antwoord krijgen op de bovenstaande vragen of heeft u zelf nog meer vragen, neem dan contact op met IMR. Wij letten vooral op de ‘zachte’ kant van Flexibel Werken; wij gaan vooral in op de te maken keuzes, passend bij de strategie en cultuur van uw organisatie.

Krijg inzicht in uw eigen standpunt over Flexibel Werken, welke kansen het biedt en welke belemmeringen eventueel nog in de weg staan. Met elkaar komen we tot een aantal praktische inzichten en tools waar u direct mee aan de slag kunt.

Meer weten over flexibel werken?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top