Ga naar hoofdinhoud

De Informatieplicht Energiebesparing is voor bedrijven of instellingen die per pand meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. U bent dan verplicht om aan het bevoegd gezag te melden welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf heeft getroffen.

Heeft u al een verplichte energie-audit uitgevoerd? Dan moet u ook deze maatregelen melden.

Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van een Erkende Maatregelenlijst (EML). Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of korter en zijn per bedrijfstak opgesteld.

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen?

De informatieplicht houdt in dat de drijver van de inrichting de genomen energiebesparende maatregelen rapporteert aan het bevoegd gezag. Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (energiebesparingsplicht).

Wat is de Informatieplicht? 

Vul samen met uw IMR adviseur de Wetchecker in en zie direct aan welke energiebesparende verplichtingen u moet voldoen. Als blijkt dat u moet voldoen aan de Informatieplicht, dan helpt de adviseur ook met het invullen van het eLoket, waarbij u aangeeft wat de status is van de Erkende maatregelen (EML) van uw bedrijf. U kunt ook IMR als intermediair machtigen, zodat wij de maatregelen voor u kunnen invullen.

IMR helpt uw organisatie met:

  • Kijken of u verplicht bent om te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen.
  • Het inventariseren van de genomen energiebesparende maatregelen.
  • Het vinden van de relevante erkende maatregelen energiebesparing voor uw bedrijf.
  • Identificatie en registratie van kansen voor verbetering van de energieprestaties.
  • Het invullen van het eLoket met de tot nu toe uitgevoerde maatregelen.
  • Opstellen en afhandelen van het plan van aanpak met energiebesparende maatregelen.

   

 • En nog veel meer!

Heeft u een vraag? Wilt u ergens meer over weten?

Waarom de Informatieplicht Energiebesparen aanpak van IMR succesvol is:

Wij inventariseren voor u welke maatregelen u binnen uw bedrijf moet nemen en wat de kosten en baten zijn.

Ruime ervaring met het uitvoeren van Informatieplicht Energiebesparen in een breed scala aan bedrijven.

Wij inventariseren op een efficiënte manier de status van de genomen maatregelen van uw organisatie.

Wij denken mee met de organisatie gerichte maatregelen. Met andere woorden: u krijgt grip op uw energiemanagement!

Meer weten over de Informatieplicht Energiebesparen?

De IMR professional helpt u graag verder.

Back To Top