skip to Main Content

De Informatieplicht Energiebesparen is voor bedrijven of instellingen die per pand meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. U bent dan verplicht om aan het bevoegd gezag te melden welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf heeft getroffen.

Heeft u al een verplichte energie-audit uitgevoerd? Dan moet u ook deze maatregelen melden.

Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO.nl beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van een Erkende Maatregelenlijst (met maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder).

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen?

Vul samen met uw IMR adviseur de Wetchecker in en zie direct  welke energiebesparende verplichtingen er voor u zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.

Daarnaast helpt de adviseur ook met het invullen van het eLoket, waarbij u aangeeft welke maatregelen u als bedrijf al heeft uitgevoerd.

Waarom deze Informatieplicht?

Het doel van de overheid met deze informatieplicht is het aanmoedigen van bedrijven tot het starten van energiebesparingen. Voor bedrijven en organisaties zal dit uiteindelijk leiden tot minder energieverbruik.

IMR advies begeleidt

Wij helpt uw organisatie met:

  • Het inventariseren van de energiestromen en verzamelen van gegevens met betrekking tot het energieverbruik.
  • Kijken of u verplicht bent om te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen.
  • Invullen na het eLoket met tot nu toe uitgevoerde maatregelen.
  • Identificatie en registratie van kansen voor verbetering van de energieprestaties.
  • Vind de relevante erkende maatregelen energiebesparing voor een bedrijf.
  • Opstellen en afhandelen van het plan van aanpak met energiebesparende maatregelen.

En nog veel meer!

Waarom de Informatieplicht Energiebesparen aanpak van IMR succesvol is:

  • Wij inventariseren voor u welke maatregelen u binnen uw bedrijf moet nemen en wat de kosten en baten zijn.
  • Wij zorgen dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de EED. Met andere woorden: u krijgt grip op uw energiemanagement!

Meer weten over de Informatieplicht Energiebesparen?

De IMR professional helpt u graag verder.

Tom Hebben

Tom Hebben

Back To Top