Skip to content

De ISM-code biedt een internationale standaard voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen en het voorkomen van verontreiniging. De professionals van IMR hebben een duidelijke ISM checklist om elke audit met succes af te ronden. 

Safety Management System (SMS)

Om te voldoen aan de ISM-code, moet elk klasse schip een werkend Safety Management System (SMS) hebben. Elk SMS bestaat uit de volgende elementen:

 • betrokkenheid van het topmanagement;
 • beleidsverklaring onderschreven door het topmanagement;
 • procedures handboek waarin vastgelegd is welke activiteiten uitgevoerd moeten worden aan boord van het schip, tijdens de normale operaties, onderhoudswerkzaamheden en in noodsituaties;
 • procedures voor het uitvoeren van zowel interne als externe audits om zeker te stellen dat activiteiten uitgevoerd worden zoals omschreven in het procedure handboek;
 • een aangewezen persoon aan wal om te dienen als schakel tussen de schepen en het wal personeel. De aangewezen persoon dient de implementatie van het SMS zeker te stellen;
 • een systeem voor het identificeren van afwijkingen/verbeteringen voor de uitvoering van de bijbehorende maatregelen;
 • periodieke beoordeling van de werking van het SMS.

Elke ISM compliant schip wordt gecontroleerd, eerst door de organisatie (interne audit) en dan elke 2,5 tot 3 jaar door de Vlaggenstaat Marine Administration (externe audit). Nadat uit de audits is gebleken dat het Safety Management System goed is geïmplementeerd, ontvangt het schip een Safety Management Certificate.

Waarom een SMS certificering?

IMR begeleidt bedrijven bij het opzetten en certificeren van een Safety Management System door:

 • het opstellen van benodigde procedures en documenten;
 • uitvoeren van risico-inventarisaties op schepen;
 • implementatie van procedure en documenten;
 • uitvoeren van interne audits;
 • begeleiden van certificatie-audits;
 • periodiek onderhoud van het Safety Management System.

Meer weten over het uitvoeren van een ISM Code of SMS certificaat?

De IMR professional helpt u graag verder.

Back To Top