Skip to content

ISO 14001:2015 is dé norm voor milieumanagement in de wereld. ISO 14001 kan worden toegepast door alle organisaties in Nederland en om vergunningsprocessen te versoepelen. Ook ondersteunt het uw imago op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Milieuzorg is ook een hulpmiddel om u te onderscheiden van uw concurrentie en verbetert de relatie met leveranciers, klanten en overheid.

Belangrijke aspecten uit de ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 geeft naast inzicht in milieuaspecten en effecten van de organisatie op het milieu ook inzicht in de levenscyclus, fasen en maatregelen. Bovendien helpen wij u met:

  • Vaststellen van de context waarbinnen de organisatie opereert en rekening houden met deze context bij het plannen van acties
  • Geven wij inzicht in de belangrijke punten die van invloed zijn op de milieuprestaties van de organisatie (met SWOT analyse)
  • Stellen wij de relevante wetgeving / regelgeving vast en zorgen dat aan de compliance verplichtingen voor de wettelijke eisen voldaan wordt

Ook houden wij rekening met de behoeftes en verwachtingen van belanghebbenden en zorgen wij ervoor dat u doelstellingen en indicatoren heeft om de continue verbetering te meten. Kortom, alles voor de ISO 14001:2015 op een rijtje!

Waarom ISO 14001?

Tegenwoordig wordt steeds vaker geëist dat een organisatie aantoonbaar aandacht aan het milieu besteed en duurzame ontwikkeling nastreeft. Verder moet een organisatie aantonen dat ze aan de eisen van de wet milieubeheer voldoet. Met een goed werkend milieumanagementsysteem worden de eisen simpel ingevuld en voorkomt u milieuvervuiling.

IMR advies begeleidt

Wij helpen u met:

  • Het documenteren van milieumanagementsysteem
  • Context analyse en vaststellen belangrijke punten issues (SWOT)
  • Beleid, benodigd leiderschap en betrokkenheid vastleggen
  • Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties inzichtelijk maken
  • Vaststellen van benodigde processen
  • Overzicht wet- en regelgeving met betrekking tot deze ISO certificering

En nog veel meer!

Voordelen van ISO 14001

Minder kosten

Minder afval en minder energieverbruik

Verbeterde efficiëntie

Voldoen aan wet- en regelgeving

Continue verbetering met bijvoorbeeld de PDCA cyclus

Meer weten over ISO 14001?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer

Veranderingen ISO 27001 en 27002

ISO 27002 is een aanvullende standaard voor informatiebeveiliging en daarmee een verdieping op ISO 27001.…

Lees meer
Back To Top