Skip to content

Met een ISO 22000 certificering toont u aan klanten aan in welke mate uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid en HACCP. Alle ondernemingen die eet- en drinkwaren voor mens of dier bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen is de nationale uitvoering van Europese Hygiëneverordening 852/2004.

Waarom NEN-EN-ISO certificering?

Middels de certificering toont u aan klanten aan in welke mate uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid en HACCP. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • HACCP-certificatieschema “De eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheids-systeem” van de stichting Certificatie Voedselveiligheid.
  • NEN-EN-ISO 22000 “Voedselveiligheid managementsystemen – eisen aan een organisatie in de voedselketen” stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen.

Werken volgens HACCP Principes

De organisatie moet dus volgens HACCP-principes werken. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. HACCP benoemt de gevaren voor de voedselveiligheid in het hele productieproces en beschrijft beheersingsmaatregelen. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Hygiënecode

Een aantal branches heeft een hygiënecode opgesteld. Als u werkt volgens zo’n goedgekeurde hygiënecode, voldoet u automatisch aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid, zowel voor de basisvoorwaarden (zoals hygiëne, bouwkundige zaken, plaagdierbestrijding, opleiding, enzovoort) als voor HACCP.

Als er geen standaard hygiënecode is, moet het bedrijf zelf een HACCP-systeem uitwerken.

Deze ISO norm combineert concrete voedselveiligheid condities, gebaseerd op de basis voorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en management van de beheersmaatregelen op basis van de ISO 9001.

Waarom ISO 22000?

Zorg voor de juiste certificering voor voedselveiligheid.

Meer weten over ISO 22000

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer

Veranderingen ISO 27001 en 27002

ISO 27002 is een aanvullende standaard voor informatiebeveiliging en daarmee een verdieping op ISO 27001.…

Lees meer
Back To Top