skip to Main Content

ISO 26000 is een norm op het gebied van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Deze norm is doelbewust niet certificeerbaar en is bedoeld voor organisaties die zelf in overleg met belanghebbenden aan MVO invulling willen geven.

Kernthema’s MVO certificering

Behoorlijk bestuur

Verantwoordingsplicht, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belanghebbenden en wetgeving, tonen van sociale betrokkenheid.

Mensenrechten

Voorkomen van risico’s op en medeplichtigheid in het kader van schending van de mensenrechten en het nemen van passende maatregelen. Oplossen van klachten, voorkomen van discriminatie en respecteren van mensenrechten.

Arbeidsomstandigheden

Creëren van werkgelegenheid en goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het hebben van loonregelingen en het bieden van ontwikkeling en training.

Milieu

Voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen, vermindering van klimaatverandering en bescherming van het milieu.

Ethisch handelen

Voorkomen van corruptie, stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, eerlijke concurrentie.

Consumentenbelangen

Eerlijke marketing en informatievoorziening, bescherming van privacy, veiligheid en gezondheid, duurzame consumptie, informatievoorziening.

Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling

Maatschappelijke betrokkenheid, creëren van werkgelegenheid en technologische ontwikkeling.

Waarom ISO 26000?

Elk bedrijf heeft zijn eigen MVO-profiel. Thema’s die voor het ene bedrijf belangrijk zijn, zijn bijzaak voor een ander. Waar is voor uw bedrijf veel duurzaamheidswinst te halen? ISO 26000 helpt bij het aanbrengen van focus in MVO-activiteiten.

Meer weten over MVO en ISO 26000?

De IMR professional helpt u graag verder.

Angelique Van Marrewijk

Angelique van Marrewijk

Nieuws

Laat uw (land)bouwvoertuig(en) en voertuigen met beperkte snelheid registreren voor 31 december 2021!

Heeft uw trekker, hoogwerker, shovel, heftruck of hijskraan een geregistreerd kenteken? Tienduizenden eigenaren van (land)bouwvoertuigen…

read more

Aan de slag met de CO2-prestatieladder? Ga goed van start met een CO2-reductieplan

In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse Overheid aangekondigd dat zij in 2030 49% minder CO2…

read more
Back To Top