Skip to content

Om het lasproces te beheersen moeten vooraf randvoorwaarden (lasserkwalificatie, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc…) worden geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden zeker gesteld dat de las voldoet aan de gestelde eisen. ISO 3834 is een norm om de lasprocessen te beheersen, zowel in werkplaatsen als op locatie. 

Veilig lassen met ISO 3834

ISO 3834 bevat eisen waaraan lascoördinatie, lasserkwalificatie, lasmethode-kwalificatie, lastechnisch ontwerp, warmtebehandeling, visuele controle (NDO) beheer en opslag lastoevoegmaterialen moeten voldoen. Het toepassen van de ISO 3834 zorgt voor een kwalitatief goed en voor de opdrachtgever aantoonbaar lasproces. Certificering volgens de ISO 3834 is ook mogelijk. Er bestaan drie niveaus van kwaliteitsbeheersing:

  • ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen; bedrijf staat hiermee aan de top van de lastechnische industrie;
  • ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen; bedrijf toont aan te voldoen aan de lastechnische eisen;
  • ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen; bedrijf beheerst de basisvoorwaarden van de lastechniek.

Voldoen aan lassen volgens Europese wetgeving

Lassen is een bijzonder proces; achteraf kan er niet gecontroleerd worden of het aan de gestelde eisen voldoet. Dit is wel van belang, zeker wanneer de las gebruikt wordt als verbindingsmiddel in constructiedelen. De gevolgen van het bezwijken van een las bij bijvoorbeeld een gebouw zijn groot en moeten voorkomen worden.

Het is dan ook niet zo vreemd dat in steeds meer Europese en (inter)nationale normen eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de lasprocessen. Tevens gaan opdrachtgevers eisen dat de kwaliteit van de lassen aantoonbaar beheerst wordt.

ISO 3834 en relatie met de EN 1090

Voor bedrijven die staal- en aluminiumconstructies leveren die onder de verordening bouwproducten vallen is EN 1090, CE-markering op staalconstructies (FPC), van toepassing. Belangrijk aspect binnen EN 1090 is de beheersing van lasprocessen. Om dit in te vullen wordt in EN 1090 verwezen naar ISO 3834.

Meer weten over smeltlassen van metalen en ISO 3834?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Tips om veilig te (blijven) werken op vakantie

Voor u als ondernemer staat het werk waarschijnlijk nooit volledig stil. Zelfs op vakantie gaat…

Lees meer
Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

De nieuwe wetgeving omtrent de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit, die van kracht wordt op 1 juli…

Lees meer
Back To Top