Skip to content

De meerjaren onderhoud planning (MJOP) en de direct daarvan afgeleide meerjaren onderhoud begroting (MJOB), is een instrument om een prognose te maken van de te verwachten onderhoudsactiviteiten en benodigde fondsen in de komende jaren. IMR stelt samen met u een meerjarenplan op. 

Stel uw meerjarenonderhoudsplan op

Statistisch is er een probleem om een meerjaren onderhoudsplanning naar de toekomst toe heel nauwkeurig te krijgen. In de methodiek wordt hier recht aan gedaan, door eenmaal per drie jaar een conditiemeting uit te voeren en de MJOP bij te stellen. Begrotingstechnisch is deze onzekerheid minder problematisch aangezien, op basis van activiteiten, prijzen en cycli toch de juiste onderhoudsreservering gedaan kan worden.

Meerjaren onderhoud planning

Eenmalige activiteiten

Na de inventarisatie en de conditiemeting wordt per complex mede op basis van beleid en risico inventarisatie de MJOP opgesteld. Op grond van de conditie en het complexbeleid (SVB) alsmede degradatiesnelheid/onderhoudscycli worden de maatregelen gepland.  Door de koppeling met de prijzenbibliotheek wordt per project een meerjaren begroting gegenereerd.

Periodieke activiteiten

Als gevolg van voortschrijdende degradatie,  uitgevoerd onderhoud en gewijzigd beleid is het noodzakelijk om periodiek de MJOP bij te stellen. Ter voorbereiding op het opstellen / aanpassen van de MJOP worden de noodzakelijke documenten uit de softwareapplicatie gegenereerd (huidige MJOP, beleid, risico inventarisatie, conditiemeting).

Op basis van de MJOP worden de onderhoudsprojecten voor de komende jaren aangewezen en voorgedragen ter verdere onderbouwing.

Meerjarenplan opstellen

De MJOP komt tot stand op basis van een gedegen inventarisatie van de elementen van een complex (eenmalig), het beleid, de risico inventarisatie en conditiemeting. IMR helpt u graag.

Meer weten over Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top