Skip to content

De MVO Prestatieladder voorziet in de behoefte om, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te maken. De MVO prestatieladder heeft vijf niveaus en is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten zoals de ISO 26000, de AA1000, de Global Report Initiative, ISO 9001 en sustainability in People, Planet en Profit.

MVO Prestatieladder

Voor het MVO managementsysteem certificaat dienen de volgende maatregelen te worden getroffen:

  • managen van de betrokkenheid van de belanghebbenden;
  • borgen en het beheren van MVO indicatoren;
  • borgen en het beheren van publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke en stakeholdereisen;
  • managen van het bedrijf of de organisatie als geheel.

MVO Indicatoren

Op basis van de zeven kernthema’s uit de ISO 26000 zijn drieëndertig indicatoren ontwikkeld. De kernthema’s betreffen:

  • behoorlijk bestuur;
  • arbeidsomstandigheden;
  • mensenrechten;
  • eerlijk zaken doen;
  • consumenten aangelegenheden;
  • milieu, grondstoffen, energie, emissies.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

Voor wie is de MVO prestatieladder

De MVO prestatieladder is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die zich richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en die deze ontwikkeling willen laten certificeren. De organisatie bepaalt daarbij zelf op welk niveau de certificatie wordt gestart.

Meer weten over MVO Prestatieladder?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Duurzame Inzetbaarheid

Maak werk van Duurzame Inzetbaarheid!

Wilt u invulling geven aan talentontwikkeling waarbij individuele ambities, ontwikkelmogelijkheden en intern ondernemerschap meer ruimte…

Lees meer
Energie

Verplichting energieaudits onvoldoende opgevolgd 

Verplichting energieaudits onvoldoende opgevolgd Voldoet uw organisatie? De eerste cijfers van de verplichte energieaudits zijn…

Lees meer
Back To Top