Skip to content

IMR adviseert en ondersteunt uw organisatie met de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Samen zetten we de juiste stappen om volgens het HLS-principe (High Level Structure) uw ISO 9001 certificering gereed te hebben.  

In september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 definitief geworden. Vanaf september 2018 moet elke organisatie voldoen aan deze nieuwe ISO norm, waarbij IMR zorgt voor een goede overgang naar de nieuwe richtlijnen.

IMR kan uw organisatie helpen met

 • een nulmeting tegen de eisen van ISO 9001:2015
 • een contextanalyse en stakeholderanalyse
 • het uitvoeren van procesrisico analyses
 • documentatie technische aanpassingen die nodig zijn voor ISO 9001:2015
 • Het uitvoeren van interne audits
 • Het opstellen van de directiebeoordeling

Voorbereiding op ISO 9001:2015 begin op tijd!

IMR adviseert u om niet tot het laatste moment te wachten met het maken van de overstap naar ISO 9001:2015.  De deadline kan drukte veroorzaken bij uw certificerende instantie, waardoor een tijdige hercertificering niet vanzelfsprekend is.

Maak tijdig een afspraak met uw certificerende instantie voor het uitvoeren van de audit. De IMR-professional kan samen met u het meest geschikte moment voor de audit bepalen. Vraag nu om een passend advies.

Voor de nieuwe ISO 9001 geldt een overgangstermijn van maximaal 3 jaar. Na september 2018 zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig. IMR adviseert u op tijd te starten met het aanpassen van het managementsysteem, zodat de wijzigingen goed geïmplementeerd worden in uw bedrijf.

Certificatie volgens de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 versie 2015 kan plaatsvinden tijdens een 3-jaarlijkse hercertificatie of een tussentijdse audit. Onze adviseurs kijken wat het beste aansluit bij uw bedrijf en ondersteunen u graag bij het plannen en uitvoeren van de benodigde activiteiten, zoals:

 • Het inventariseren van de context van uw organisatie, stakeholders die invloed uitoefenen op uw bedrijf en de voor uw bedrijfsvoering relevante interne en externe ontwikkelingen
 • Het in kaart brengen van de risico’s en kansen op strategisch en operationeel niveau

Het inzichtelijk maken van de samenhang tussen strategie, beleid, doelstellingen en actieplannen

Waarom de aanpak van IMR succesvol is

 • IMR heeft ruime ervaring met de implementatie van de nieuwe ISO 9001 in veel verschillende sectoren
 • Bij IMR zijn we ervan overtuigd dat elke organisatie anders is en dat elke organisatie daarom aanpak op maat verdient
 • De adviseurs van IMR zijn professionals met kennis en ervaring, die oog hebben voor uw dagelijkse uitdagingen

Meer weten over de nieuwe ISO 9001?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Veranderingen ISO 27001 en 27002

ISO 27002 is een aanvullende standaard voor informatiebeveiliging en daarmee een verdieping op ISO 27001.…

Lees meer
Omgevingswet

Invoering Omgevingswet gaat naar verwachting per 1 januari 2024 in

De invoering werd al eerder uitgesteld naar 1 januari 2023 en vervolgens naar 1 juli,…

Lees meer
Back To Top