skip to Main Content

Om REOB gecertificeerd te worden moet aan de eisen voldaan worden die vastgelegd zijn in het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB:2011) en moeten gediplomeerde monteurs in dienst zijn.

Er kan gecertificeerd worden voor één of meerdere van onderstaande toepassingsgebieden:

  1. draagbare en verrijdbare blustoestellen
  2. slangsystemen met vormvaste slang en plat oprolbare slang
  3. droge blusleidingen

Waarom een REOB certificering?

Als REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf kunt u zich onderscheiden in de markt. Gecertificeerde bedrijven tonen aan  dat ze het onderhoud volgens de normen uitvoeren, de originele onderdelen en blusstoffen gebruiken bij onderhoud en een onderhoudsrapport opstellen waarin de vervangingsadviezen technisch worden onderbouwd.

Door gebruik te maken van een REOB gecertificeerd bedrijf kan de gebouw eigenaar/-gebruiker aantonen de verantwoordelijkheden vanuit het bouwbesluit en milieu-wetgeving goed te hebben ingevuld.

REOB 2011 Onderhoud van blussystemen

Risico’s voor brand worden vaak onderschat. Wanneer er brand uitbreekt is het van belang dat er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Iedereen kent ze wel de rode brandblussers en brandslanghaspels; vaak goed zichtbaar op centrale plekken in gebouwen. Deze “kleine” blusmiddelen zijn uiterst effectief voor het blussen van een beginnende brand.

Maar werken deze blusmiddelen nog wel als we ze nodig hebben? Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een gebouw om aan te tonen dat slanghaspels, blustoestellen en droge blusleidingen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden.

Om de zekerheid te hebben dat deze blusmiddelen het ook echt doen als ze worden ingezet is nauwgezet onderhoud van groot belang. Deskundig onderhoud wordt dan ook alleen door REOB gecertificeerde bedrijven uitgevoerd.

REOB Certificaat halen?

IMR begeleidt bedrijven bij het behalen van het REOB certificaat door:

  • het opstellen van benodigde procedures en documenten;
  • uitvoeren van controle-audits;
  • begeleiden van certificatie-audits;
  • vraagbaak voor praktische implementatie van de REOB.

Meer weten over REOB certificering?

De IMR professional helpt u graag verder.

Floris Boogert

Floris Boogert

Nieuws

Arbo & veiligheid

Naleving Arbeidsomstandighedenwet

Ruim 20 jaar geleden is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet ingevoerd, maar uit onderzoek in 2018 door…

read more
Aangescherpte corona maatregelen

Gevolgen coronavirus voor trainingen en examens

Het RIVM en de overheid doen er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus…

read more
Back To Top