Skip to content

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (beter bekend als “ATEX 137”) beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 3, Inrichting arbeidsplaatsen).

Wat zijn de eisen uit ATEX 137?

In de ATEX 137 is het volgende geregeld:

 • het beoordelen van explosierisico’s op de werkplek;
 • het indelen van ruimtes in explosiegevaarlijke zones;
 • het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten;
 • coördinatieverplichting voor de organisatie waar meerder partijen in een explosiegevaarlijke omgeving werkzaam zijn;
 • trainen en instrueren van medewerkers.

Voor welke bedrijven is ATEX 137 van toepassing?

ATEX 137 is van toepassing op alle organisaties waar op de werkplek explosiegevaar kan ontstaan (door bijvoorbeeld het werken met gassen (gasexplosie), of werken met houtzaagsel (stofexplosie).

Waarom ATEX 137?

Organisaties die ATEX 137 hebben toegepast, voldoen aan hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van het beschermen van medewerkers, tegen de gevaren van werken in een explosiegevaarlijke omgeving.

IMR Aanpak

 Voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument doorloopt IMR de volgende stappen

 1. Bepalen arbeidsplaatsen (zie installaties genoemd bij uitgangspunten).
 2. Bepalen zonering explosiegevaarlijke gebieden.
 3. Vastleggen bevindingen in nul-meting, incl benodige acties.
 4. Ondersteunen bij uitvoering acties.
 5. Opstellen explosieveiligheidsdocument.
  1. Omschrijving arbeidsplaatsen;
  2. Brandbare stoffen;
  3. Ontstekingsbronnen;
  4. Beperking van de gevarenbron;
  5. Indeling van gevaarlijke plaatsen: zonering.
 6. Bespreken en definitief maken explosie veiligheidsdocument

ATEX Toolboxen

Organisaties die ATEX 137 hebben toegepast, voldoen aan hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van het beschermen van medewerkers, tegen de gevaren van werken in een explosiegevaarlijke omgeving.

Meer weten over ATEX 137?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Tips om veilig te (blijven) werken op vakantie

Voor u als ondernemer staat het werk waarschijnlijk nooit volledig stil. Zelfs op vakantie gaat…

Lees meer
Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

Het belang van rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor ondernemers

De nieuwe wetgeving omtrent de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit, die van kracht wordt op 1 juli…

Lees meer
Back To Top