Skip to content

Informatie over de Risico-inventarisatie en -evaluatie?

Meer informatie over de RI&E?

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en zeker te stellen dat hierbij de juiste beheersmaatregelen zijn genomen.

Het is belangrijk om als bedrijf een RI&E te maken, tot de kern van de risico’s te komen en de beheersmaatregelen op te volgen. Zo kan de bron van het risico aangepakt worden. Tevens stelt de Arbowet de werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Is in uw bedrijf de RI&E niet in orde en doet zich in het ergste geval een bedrijfsongeval voor, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u verplichten om onderzoek te doen en zelfs een boete opleggen.

Arbo RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De Arbo RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

VRAAG DIRECT ADVIES AAN

Inhoud Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de Arbowetgeving is een aantal verplichtingen opgenomen die, indien van toepassing, in de Arbo RIE moeten terugkomen. Het gaat hierbij onder andere om personen en gebruikte materialen:

 • jeugdigen;
 • zwangeren;
 • gevaarlijke stoffen;
 • biologische agentia;
 • kankerverwekkende stoffen;
 • fysieke belasting;
 • beeldschermwerk;
 • lawaai;
 • trillingen;
 • arbeidsmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de RI&E een branche RI&E toegepast. Niet voor iedere branche is echter een branche RI&E beschikbaar. Wij helpen u graag met een RI&E op maat.

Verdiepende Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Op verschillende plekken in de Arbowetgeving zijn verdiepende of aanvullende voorschriften  opgenomen die, indien van toepassing, in de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten terugkomen:

 • Verdiepende RIE jeugdigen;
 • Verdiepende RIE zwangeren;
 • Verdiepende RIE psychosociale arbeidsbelasting;
 • Verdiepende RIE voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 • Verdiepende RIE explosieve veiligheid;
 • Verdiepende RIE gevaarlijke stoffen;
 • Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen;
 • Verdiepende RIE kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen;
 • Verdiepende RIE biologische agentia;
 • Verdiepende RIE fysieke belasting;
 • Verdiepende RIE beeldschermwerk;
 • Verdiepende RIE lawaai;
 • Verdiepende RIE trillingen;
 • Verdiepende RIE kunstmatige optische straling;
 • Verdiepende RIE elektromagnetische velden;
 • Verdiepende RIE persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wilt u weten of een verdiepende RIE nodig hebt en wilt u hier samen naar kijken? Neem dan contact op met onze professionals.

Waarom de IMR-aanpak succesvol is:

 • IMR heeft ruime ervaring met de implementatie van de RI&E in veel verschillende sectoren
 • IMR heeft alle benodigde veiligheidskundige kennis zelf in huis
 • Meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van RI&E’s in verschillende sectoren
 • Praktisch implementeerbare methode
 • Altijd een actuele Arbo RIE door het gebruik van een dynamische RI&E methodiek. U heeft een doorlopend plan van aanpak dat wordt vastgelegd in een dynamisch rapport dat voldoet aan de Arbowet
NEEM CONTACT OP

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? De IMR professional staat voor u klaar. In een vrijblijvend gesprek leggen we alles uit en geven we inzicht in de kosten. We bespreken graag samen met u de mogelijkheden.

STEL UW VRAAG

Nieuws

Bewust Veilig Dag 2024

Bewust Veilig-dag 2024, ga het gesprek aan!

Risico's en daarmee een ongeval zit in een klein hoekje... Iedereen weet dat veilig werken…

Lees meer
omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer

Informatie over de Risico-inventarisatie en -evaluatie?

Meer informatie over de RI&E?

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en zeker te stellen dat hierbij de juiste beheersmaatregelen zijn genomen.

Het is belangrijk om als bedrijf een RI&E te maken, tot de kern van de risico’s te komen en de beheersmaatregelen op te volgen. Zo kan de bron van het risico aangepakt worden. Tevens stelt de Arbowet de werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Is in uw bedrijf de RI&E niet in orde en doet zich in het ergste geval een bedrijfsongeval voor, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u verplichten om onderzoek te doen en zelfs een boete opleggen.

Arbo RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De Arbo RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

VRAAG DIRECT ADVIES AAN

Inhoud Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de Arbowetgeving is een aantal verplichtingen opgenomen die, indien van toepassing, in de Arbo RIE moeten terugkomen. Het gaat hierbij onder andere om personen en gebruikte materialen:

 • jeugdigen;
 • zwangeren;
 • gevaarlijke stoffen;
 • biologische agentia;
 • kankerverwekkende stoffen;
 • fysieke belasting;
 • beeldschermwerk;
 • lawaai;
 • trillingen;
 • arbeidsmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Waar mogelijk wordt bij het uitvoeren van de RI&E een branche RI&E toegepast. Niet voor iedere branche is echter een branche RI&E beschikbaar. Wij helpen u graag met een RI&E op maat.

Verdiepende Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Op verschillende plekken in de Arbowetgeving zijn verdiepende of aanvullende voorschriften  opgenomen die, indien van toepassing, in de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten terugkomen:

 • Verdiepende RIE jeugdigen;
 • Verdiepende RIE zwangeren;
 • Verdiepende RIE psychosociale arbeidsbelasting;
 • Verdiepende RIE voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen;
 • Verdiepende RIE explosieve veiligheid;
 • Verdiepende RIE gevaarlijke stoffen;
 • Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen;
 • Verdiepende RIE kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen;
 • Verdiepende RIE biologische agentia;
 • Verdiepende RIE fysieke belasting;
 • Verdiepende RIE beeldschermwerk;
 • Verdiepende RIE lawaai;
 • Verdiepende RIE trillingen;
 • Verdiepende RIE kunstmatige optische straling;
 • Verdiepende RIE elektromagnetische velden;
 • Verdiepende RIE persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wilt u weten of een verdiepende RIE nodig hebt en wilt u hier samen naar kijken? Neem dan contact op met onze professionals.

Waarom de IMR-aanpak succesvol is:

 • IMR heeft ruime ervaring met de implementatie van de RI&E in veel verschillende sectoren
 • IMR heeft alle benodigde veiligheidskundige kennis zelf in huis
 • Meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van RI&E’s in verschillende sectoren
 • Praktisch implementeerbare methode
 • Altijd een actuele Arbo RIE door het gebruik van een dynamische RI&E methodiek. U heeft een doorlopend plan van aanpak dat wordt vastgelegd in een dynamisch rapport dat voldoet aan de Arbowet
NEEM CONTACT OP

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? De IMR professional staat voor u klaar. In een vrijblijvend gesprek leggen we alles uit en geven we inzicht in de kosten. We bespreken graag samen met u de mogelijkheden.

STEL UW VRAAG

Nieuws

Bewust Veilig Dag 2024

Bewust Veilig-dag 2024, ga het gesprek aan!

Risico's en daarmee een ongeval zit in een klein hoekje... Iedereen weet dat veilig werken…

Lees meer
omgevingswet

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor uw bedrijf?

Begin dit jaar – 1 januari 2024 – trad de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze…

Lees meer
Back To Top