Skip to content

Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 toepassen. Daarnaast moeten de monteurs en inspecteurs de door SCIOS erkende opleidingen hebben gevolgd. Bedrijven kunnen zich voor één of meer Scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren of onderhouden.

Keuringsplicht en SCIOS certificering

In het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het periodiek keuren en onderhouden van stookinstallaties op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Hiermee worden de risico’s op luchtverontreiniging (CO, NOx, SO2, fijn stof en CxHy), explosiegevaar en energieverspilling beperkt en de bescherming van het milieu en gezondheid verbeterd. Er geldt een keuringsplicht en, als keuring uitwijst dat het nodig is, een onderhoudsplicht.

SCIOS-certificaat halen

De keuring wordt uitgevoerd door een persoon die beschikt over een SCIOS-certificaat of een daarmee naar inhoud vergelijkbaar document. Met dat certificaat wordt de deskundigheid van die persoon gewaarborgd. Op basis van die deskundigheid wordt aangenomen dat die persoon weet welke onderdelen van een stookinstallatie hij in ieder geval moet inspecteren met het oog op het veilig functioneren, de optimale verbranding en de energiezuinigheid van de stookinstallatie.

SCIOS heeft momenteel nog geen systeem van persoonscertificatie, alleen van bedrijfscertificatie. Om dit bedrijfscertificaat te verkrijgen worden de werknemers beoordeeld. Hierdoor kunnen de medewerkers van een gecertificeerd bedrijf toch als gelijkwaardig beschouwd worden.

Waarom Scios certificering

Organisaties een die SCIOS certificaat hebben voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Behaal het certificaat met IMR.

Meer weten over het SCIOS certificaat?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top