Ga naar hoofdinhoud

Om het SCIOS-certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001 toepassen. Daarnaast moeten de monteurs en inspecteurs de door SCIOS erkende opleidingen hebben gevolgd. Bedrijven kunnen zich voor één of meer Scopes certificeren. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren of onderhouden.

Keuringsplicht en SCIOS certificering

In het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het periodiek keuren en onderhouden van stookinstallaties op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Hiermee worden de risico’s op luchtverontreiniging (CO, NOx, SO2, fijn stof en CxHy), explosiegevaar en energieverspilling beperkt en de bescherming van het milieu en gezondheid verbeterd. Er geldt een keuringsplicht en, als keuring uitwijst dat het nodig is, een onderhoudsplicht.

SCIOS-certificaat halen

De keuring wordt uitgevoerd door een persoon die beschikt over een SCIOS-certificaat of een daarmee naar inhoud vergelijkbaar document. Met dat certificaat wordt de deskundigheid van die persoon gewaarborgd. Op basis van die deskundigheid wordt aangenomen dat die persoon weet welke onderdelen van een stookinstallatie hij in ieder geval moet inspecteren met het oog op het veilig functioneren, de optimale verbranding en de energiezuinigheid van de stookinstallatie.

SCIOS heeft momenteel nog geen systeem van persoonscertificatie, alleen van bedrijfscertificatie. Om dit bedrijfscertificaat te verkrijgen worden de werknemers beoordeeld. Hierdoor kunnen de medewerkers van een gecertificeerd bedrijf toch als gelijkwaardig beschouwd worden.

Waarom Scios certificering

Organisaties een die SCIOS certificaat hebben voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Behaal het certificaat met IMR.

Meer weten over het SCIOS certificaat?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

Opleiding voor PUR-schuim

Verplicht in opleiding bij werken met PUR

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht om een speciale opleiding te hebben afgerond voor…

Lees meer
Veilig graven met crow 500

Veilig graven met CROW 500

Sinds dit jaar (1 januari 2022) moet iedereen in de graafketen zich houden aan de…

Lees meer
Back To Top