Skip to content

Ondernemers met duidelijke en inspirerende kernwaarden en een heldere visie en strategie presteren beter dan ondernemers die dit niet hebben. Het biedt een kader, geeft richting. Het brengt focus en verbindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor energie, inspiratie, enthousiasme en is gericht op duurzame toegevoegde waarde.

Visie komt van het Latijnse ‘videre’ dat ‘zien / inzien/ inzicht hebben’ betekent. Samen een visie bepalen betekent samen keuzes maken m.b.t. de toekomst en de gewenste positie van de organisatie daarin.

Ondernemen met een visie

Onderneemt u vanuit een heldere, gedeelde en richtinggevende visie? Wilt u meerdere vragen positief beantwoorden dan biedt IMR u de juiste ondersteuning en methodiek om dit inzichtelijk te maken:

 • Management en medewerkers hebben gezamenlijk een helder en gedragen beeld van de toekomst van de organisatie;
 • We weten goed wat onze klanten belangrijk vinden en handelen hier altijd naar (merkwaarden);
 • We weten wat we samen belangrijk vinden (waarden en normen) en handelen hiernaar in ons gedrag (kernwaarden);
 • We kunnen en durven elkaar hierin te inspireren, activeren en op aan te spreken;
 • Medewerkers blijven leren en ontwikkelen in lijn met de veranderingen binnen en buiten de organisatie;
 • Management en medewerkers stappen regelmatig uit de ‘waan van de dag’ en blijven focus houden op en sturing geven aan de afgesproken doelen en acties.

Het resultaat van de Strategie Intensief sessies is een gezamenlijk gedragen en aansprekende visie en heldere doelen en acties om hier invulling aan te geven.  Bij voorkeur doen we dit met een betrokken kernteam. Samen komt immers verder dan alleen. Het Strategie Intensief wordt door ons voorbereid, begeleid en uitgewerkt. Zodat u zich als ondernemer met het kernteam kunt richten op het verkennen, creëren en verdiepen.

Het Strategie Intensief bestaat uit een aantal vaste processtappen. Op basis van een intake met u als ondernemer en het kernteam bepalen we vervolgens de concrete inhoud en samenstelling van het Strategie Intensief. Om u een indruk te geven van onze aanpak schetsen we hieronder een aantal stappen in het proces:

 • Intakegesprek – samen bepalen we de Startvraag en het doel voor deze dagen: wat wilt u dat het u als ondernemer, de medewerkers, de klanten en overige belanghebbenden gaat brengen?
 • Kernteam: samen stellen we het kernteam samen. Dit kan zijn het huidige MT of een bredere samenstelling waarbij medewerkers gevraagd kunnen worden om deel te nemen. Tijdens het Strategie Intensief wordt met elkaar ‘gemeten’ hoe het Kernteam elkaar versterkt en welke ‘valkuilen’ als kernteam vermeden kunnen worden.
 • Undercover Boss opdracht: het kernteam krijgt voorafgaand aan het Strategie Intensief een individueel intake gesprek en een eigen Undercover Boss opdracht met als doel om vanuit nieuwsgierigheid en vanuit een ander perspectief te verkennen welke kansen, mogelijkheden, knelpunten en uitdagingen een rol spelen bij het formuleren van de toekomstvisie.
 • Strategie Intensief: doorgaans bestaat het Strategie Intensief uit 2 tot 4 dagdelen waarin stap voor stap de verkenning plaatsvindt van het nu naar de toekomst. Tijdens deze dagdelen worden de deelnemers in diverse opdrachten en werkvormen uitgedaagd om elkaar opnieuw te inspireren, kansen te verkennen en gezamenlijk gedragen keuzes te maken.

Follow Up Strategie Intensief. Als Follow Up gaan we aan de slag met het vertalen van deze visie naar denken en doen binnen de organisatie. Welk verhaal gaan we vertellen en uitdragen? Hoe maken we dit zichtbaar? Hoe betrekken we onze collega’s? Hoe gaat onze klant het verschil merken? Waar nodig en wenselijk kan IMR u bij de implementatie begeleiden middels training, coaching en procesbegeleiding.

 • IMR adviseert, coacht en traint, inspireert en activeert. Aandacht voor mens én organisatie. Oplossingen die echt werken. Dat is wat ons drijft en waar we sterk in zijn.
 • Met regelmaat signaleren we vragen en knelpunten buiten ons vakgebied waarvoor aanvullende kennis en kunde wenselijk is. Daarom werken we intensief samen met een aantal IMR Partners die ons versterken. Professionals op hun vakgebied. Door onze kennis, ervaring en tools te bundelen in ons expertise platform helpen we u verder. Om uw groei- en verbeterambities waar te maken.

Ga de uitdaging aan en verken wat de IMR Strategie Intensief sessies u, uw organisatie en uw klanten gaat brengen.

Meer weten over strategie intensief?

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top