Skip to content

Middels het VCA certificaat toont u aan potentiële opdrachtgevers in welke mate uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een opdrachtgever die (risicovol) werk uitbesteed aan een VCA gecertificeerd bedrijf, kan er op rekenen dat het werk zodanig uitgevoerd wordt dat veiligheid, milieu en gezondheid niet in gevaar komen.

Daarom is een VCA certificering belangrijk

 • Veiligheidsbeleid opgesteld en kenbaar gemaakt
 • Inzicht in risico’s en beheersmaatregelen middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Opstellen en geven van instructies en voorlichting
 • Creëren veiligheidsbewustzijn
 • Werken met veiligheids (VGM) plannen
 • Veiligheidseisen aan onderaannemers en ZZP’ers
 • Gebruik van veilige en gekeurde middelen.
 • Veiligheidsopleidingen, zoals basis veiligheid en veiligheid voor operationeel leidinggevende.

IMR kan uw organisatie helpen met

 • Uitvoeren van risico-inventarisaties, waarmee u direct aan de wettelijke eisen en aan de eisen voor VCA certificering voldoet
 • Opstellen van het VCA-handboek of integratie van VCA in het bestaande managementsysteem handboek
 • De implementatie van het VCA managementsysteem (middels instructie en voorlichting)
 • Het verzorgen van de VCA-opleidingen (VCA Basisveiligheid en VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)
 • Uitvoeren van de jaarlijkse interne audit
 • Opstellen rapportage directiebeoordeling
 • Voorbereiden, actieve begeleiding en opvolging van de externe audit in het kader van VCA certificering
 • Beschikbaarheid veiligheidskundige ondersteuning

Voor wie is het certificaat bedoeld?

VCA is voor bedrijven die op locatie van opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en/of deze werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving.

Welke vorm van VCA certificering past bij uw bedrijf?

VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers (VCA). VCA is opgezet als een objectieve en gestructureerde methode om bedrijven te toetsen op de beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA certificaat kan op 3 verschillende niveaus worden behaald:

 • VCA*: behandelt de beheersing van risico’s op de werkvloer en wordt in de regel toegepast door kleinere organisaties
 • VCA**: behandelt de beheersing van risico’s op de werkvloer en stelt eisen aan de VGM-structuur in de organisatie en is bedoeld voor organisaties die als hoofdaannemer optreden

VCA Petrochemie: stelt aanvullende eisen bedoeld voor organisaties die multidisciplinaire projecten aansturen in de petrochemische industrie.

Waarom de aanpak van IMR succesvol is

 • Ruim 20 jaar ervaring met de begeleiding van bedrijven naar VCA certificering
 • Ruime veiligheidskundige kennis beschikbaar
 • Vermogen om VCA certificaten écht aan te sluiten op uw bedrijf

Meer weten over VCA bedrijfscertificering?

De IMR professional helpt u graag verder.

Back To Top