skip to Main Content

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Echter dragen de medewerkers ook verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben. De Veiligheidsladder kan uw organisatie hierbij helpen. Volgens de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect. Veiligheid in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats!

Tot nu toe bepalen bouw- en bouwgerelateerde bedrijven zelf in hoeverre zij de uitgangspunten en kernwaardes van de Veiligheidsladder integreren in hun bedrijfsvoering. Dat verandert echter nu grote opdrachtgevers in de bouwsector met ingang van 1 januari 2022 vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in aanbestedingen en contracten. In dit artikel legt Mark van den Berg, senior projectadviseur bij IMR Advies, uit hoe IMR organisaties ondersteunt met een maatwerkaanpak om de veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie snel en effectief te regelen.

De veiligheidsladder

Om het veiligheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteren we vanaf 2021 de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder, ook wel Safety Culture Ladder genoemd, is een certificeerbare norm die de mate van veiligheidscultuur meetbaar maakt binnen een organisatie. Door het toepassen van de Veiligheidsladder streeft de organisatie naar het verbeteren van houding en gedrag omtrent veiligheid. Middels de Veiligheidsladder kan een organisatie het aantal onveilige situaties terugdringen met minder incidenten (zoals verzuim en schades) tot gevolg.

Zes bedrijfsaspecten

De Veiligheidsladder is verdeeld in zes bedrijfsaspecten:

  • leiderschap en betrokkenheid;
  • beleid en strategie;
  • organisatie en opdrachtnemers;
  • werkplek en procedures;
  • afwijkingen en communicatie;
  • audits en statistieken.

Hogere trede op de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder telt vijf treden: organisaties kunnen opklimmen van trede 1 tot trede 5. Op basis van de verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen wordt een score gegeven aan de organisatie. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria. Hoe hoger de score, hoe hoger de positie op de ladder. Er zijn verschillende certificatie varianten om hoger op de ladder te komen, zoals de Tennet, Prorail of ViA. Voorafgaand aan certificatie moet goed bepaald worden welke variant van toepassing is. Certificatie vindt plaats op basis van
interviews in het bedrijf en op locatie.

Er zijn drie manieren om aan te tonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald:

  • certificering (dit leidt tot een Veilig Bewust Certificaat)
  • een ervaringsaudit (dit leidt tot een Statement Ervaringsaudit)
  • een self-assessment geverifieerd door een certificerende instelling (dit leidt tot een Statement SAQ).

Gunningsvoordeel bedrijven

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de Veiligheidsladder komen in aanmerking voor een gunningvoordeel bij aanbestedingen. Hoe groot dit gunningvoordeel is, hangt af van de trede (van trede 2, 3, 4 en 5) waarvoor de organisatie is gecertificeerd. Een hogere trede wordt pas bereikt als er meer aandacht is voor veiligheid.

Waarom de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail. Sinds 1 juli 2016 is het schema in beheer genomen door NEN, als internationaal erkend schemabeheerder. Met de overdracht naar NEN is ruimte gekomen om te verbreden naar andere sectoren en organisaties binnen en buiten Nederland.

Het uitgangspunt is om organisaties en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de uitwerking/toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de sector respectievelijk het type organisatie dat beoordeeld wordt.

Voordelen Veiligheidsladder

1. U toont uw betrokkenheid bij veiligheid.

2. U geeft zekerheid naar klanten en werknemers ten aanzien van veiligheid.

3. U draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Code of Governance Veiligheid in de Bouw

“Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten.”  Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2021 een Trede 2 verplichting bestaat bij alle partijen die voor ondertekenaars van de Code werken. Concreet betekent dit het behalen van een Veilig Bewust Certificaat of Statement ervaringsaudit of Statement SAQ. Afhankelijk van het type organisatie, risicoprofiel en opdrachtwaarde.

Meer weten over de veiligheidsladder?

De IMR professional helpt u graag verder. Wij helpen u met de Self Assessment en bij het behalen van het Veilig Bewust Certificaat of Statement ervaringsaudit of Statement SAQ. We bespreken graag de mogelijkheden. Naast de Veiligheidsladder bieden wij ook VCA en ISO certificeringen aan.

Danielle Van Veen

Danielle van Veen

Nieuws

Training Preventiemedewerker

Training preventiemedewerker 23 oktober 2020

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert IMR een online training preventiemedewerker. De training start om 09:30 uur online…

read more
SLIM Subsidie

SLIM Subsidie voor MKB

“Investeer in een leercultuur om uw organisatie en werknemers effectief en wendbaar te houden.” Bent…

read more
Back To Top