Skip to content

De nieuwe VCA 2017/6.0 norm stelt voor VCA** bedrijven de volgende vraag (4.2) verplicht: “Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?”. Het IMR-programma, gebaseerd op CASI (communicatie activatie strategie instrument), is een antwoord op deze vraag.

Waarom een VGM bewustwording– en gedrag programma?

Het belang van gedrag en gedragsverandering wordt onderschat. Vaak wordt vergeten dat gedrag de laatste barrière is tussen een risico en een daadwerkelijk ongeval. Stel u heeft afscherming geplaatst op een onveilige machine, maar een medewerker verwijdert deze weer waardoor er een ongeval plaatsvindt of een medewerker draagt zijn valbeveiliging niet en wordt daardoor tijdens een val niet opgevangen.

Om dit onveilige gedrag in kaart te brengen en om te buigen naar effectief veilig gedrag is het IMR-programma ontwikkeld.

De stappen van het VGM programma

 1. Intake: Tijdens deze stap wordt het traject gezamenlijk voorbereid en worden afspraken vastgelegd.
 2. Beleidsanalyse: Samen wordt het beleid, de rol van communicatie en de betrokken stakeholders geanalyseerd. Dit leidt tot een gedragen beleidsdoelstelling.
 3. Gedragsobservaties: Doormiddel van gedragsobservaties wordt geëvalueerd welke situaties/gedragingen veranderd moeten worden om de gestelde doelen te bereiken.
 4. Doelbepaling: Vervolgens wordt op basis van deze input het beleidsdoel vertaald in (een) gedragsdoel(en).
 5. Doelgroep-analyse: Onderzocht wordt waarom de doelgroep het onveilige/ongewenste gedrag vertoont.
 6. Strategiebepaling: Vervolgens wordt gekozen welke strategie het meest effectief is om het gedrag te beïnvloeden en te veranderen.
 7. Uitvoering strategie: Met een planmatige aanpak worden de beïnvloedingsstrategieën toegepast.
 8. Evaluatie van het traject: Na het uitvoeren wordt periodiek geëvalueerd wat de stand van zaken is en of bijsturing noodzakelijk is.

Situaties waarin het VGM programma kan worden toegepast

In verschillende situaties kan het van toegevoegde waarde zijn om het programma op te starten. Voorbeelden zijn:

 • Medewerkers houden zich niet aan de afgesproken regels omtrent het dragen van PBM’s.
 • Medewerkers verwijderen afscherming of beveiliging van machines.
 • De communicatie tussen de verschillende afdelingen verloopt stroef.
 • Orde en netheid blijft een uitdaging, ondanks voorlichting.

Hoe nu verder?

Het traject ziet er als volgt uit:

 • Het eerste deel (stap 1,2 en 3) wordt samen met de directie/ het management opgestart.
 • Het tweede deel (stap 4, 5 en 6) wordt samen met de doelgroep opgepakt.
 • Het laatste deel (stap 7 en 8) wordt weer afgesloten met de directie/ het management en de betrokken doelgroep.

Ondersteuning door IMR

IMR-professionals adviseren en begeleiden u bij het doorlopen van het traject en bij de daadwerkelijke uitvoering van de strategieën/ het plan van aanpak in de praktijk.

Meer weten over het programma van IMR voor het beïnvloeden van VGM-bewustzijn en -gedrag en het praktisch uitvoeren hiervan? 

De IMR professional helpt u graag verder.

Nieuws

safety culture ladder 2.0

Safety Culture Ladder aangepast, aangescherpt en verbeterd

De vernieuwde Safety Culture Ladder SCL 2.0 kenmerkt zich door de beknopte, heldere inhoud en…

Lees meer

Voorkom ransomware dreigingen. Bekijk onze poster met handige tips.

Dreigingen van ransomware komen steeds vaker voor. Cybercriminelen worden met de dag slimmer en het…

Lees meer
Back To Top