Skip to content

Wanneer een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen?

VGM-plannen dienen opgesteld te worden wanneer de volgende punten van toepassing zijn:

 • het project een doorlooptijd heeft van meer dan 30 dagen waarbij minimaal 20 medewerkers (inclusief onderaannemers) actief zijn en/ of;
 • het project in zijn geheel meer dan 500 mandagen beslaat en/ of;
 • de aanneemsom meer dan € 350.000,- bedraagt en/ of;
 • er sprake is van een verhoogd risico en/ of;
 • het een eis betreft van de opdrachtgever.

Wat is het doel van een VGM-plan?

VGM-plannen hebben als doel om voor een specifiek project informatie beschikbaar te maken met betrekking tot onder andere:

 • de risicovolle taken en bijbehorende maatregelen;
 • de risico’s die voortkomen uit omgevingsaspecten;
 • betrokkenen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het project;
 • de wijze waarop moet worden gehandeld bij calamiteiten.

IMR-ondersteuning bij het opstellen van een VGM-plan

Wanneer u een VGM-plan moet opstellen kunnen de professionals van IMR u op de volgende wijze ondersteunen:

Opmaken van een standaard template voor een VGM plan:

 • opstellen van de VGM functie RI&E (inventariseren van risicovolle taken, bijbehorende risico’s en het beoordelen van risico’s (risico- score);
 • opmaken van een standaard document, dat door de opdrachtgever als sjabloon kan worden gebruikt bij het opstellen van een projectspecifiek VGM plan.

Opstellen van projectspecifieke VGM plannen:

 • bezoeken van de betreffende projectlocatie;
 • verzamelen van relevante projectinformatie;
 • uitwerken van het projectspecifieke VGM plan.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met IMR.

Back To Top