Skip to content

Aan de slag met de NEN webtool Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is bedoeld om veiligheidsbewustzijn en veilig handelen op de werkvloer te stimuleren. In alle lagen van de organisatie wordt gelet op houding, gedrag en cultuur. Het uiteindelijke doel van de Safety Culture Ladder is het bieden van een werkomgeving waarin alle partijen bewust veilig werken om zo het aantal onveilige situaties, en daarmee ongevallen, terug te dringen. Gaat u aan de slag met de Safety Culture Ladder? Dan kan dat onder andere middels de Light of Approved Self Assessment variant. In dat geval vraagt de norm om het gebruik van de NEN webtool.

NEN Webtool Safety Culture Ladder

De webtool biedt u de mogelijkheid om zelfevaluatie uit te voeren als onderdeel van een certificatietraject. Wilt u een nulmeting maken of op een laagdrempelige manier kennis maken met de aspecten van de Safety Culture Ladder? Dan kan de zelfevaluatie ook los van een certificatietraject worden uitgevoerd. De tool biedt u twee vragenlijsten die onder de medewerkers uitgezet kunnen worden om het Veilheids- en Gezondheidsbewustzijn niveau te meten en te beoordelen op welke trede van de ladder uw organisatie/afdeling staat. Er is een SAQ Compact en een SAQ Extended vragenlijst. Wilt u meer weten over welke vragenlijst voor uw organisatie en situatie van toepassing is? De professionals van IMR adviseren u hier graag over.

Webtool als online dossier

Naast de vragenlijsten kunt u met de webtool ook diverse documenten inladen, zoals de self assessment rapportage, GAP-analyse, het actieplan en de trede statement. Daarnaast kunt u als gebruiker ook derden, zoals bijvoorbeeld een inkoper of certificerende instelling, toegang geven tot deze documenten.

Volledige certificering

Moet u vanwege de eisen uit Veiligheid In Aanbesteding of eisen van uw opdrachtgevers een volledige certificering voor de Safety Culture Ladder behalen dan kan de NEN webtool ook toegepast worden. Er kan echter ook gekozen worden om op een andere manier een zelfbeoordeling op te stellen. Het is goed u bij volledige certificering goed te laten voorlichten over de mogelijkheden.

IMR helpt, begeleidt en ondersteunt!

Wilt u meer weten over de Safety Culture Ladder? Bent u benieuwd naar de verschillende varianten van de Safety Culture Ladder en hoe u aan de slag moet gaan met het uiteenzetten van de vragenlijsten, opstellen van de GAP-analyse en het actieplan of de uitvoering van de acties? De professionals van IMR helpen, begeleiden en ondersteunen u. Neem contact met ons op.

Back To Top