Skip to content
certificaat

Alcomij, Bosman Van Zaal, Certhon, Enthoven Elektrotechniek en Snelder behalen HortiQ-certificaat

Vorige week hebben vijf bedrijven met succes de HortiQ-audit afgerond. Zij kregen het certificaat uitgereikt uit handen van Loek Hermans – voorzitter van Greenport Holland tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dit HortiQ-certificaat is een mooi bewijs van vakmanschap en een manier van efficiënt werken. 

Het kwaliteitskeurmerk geeft zakenpartners in binnen- en buitenland de zekerheid dat deze technische toeleveranciers topkwaliteit leveren.

De bedrijven die samen met IMR Advies het HortiQ-certificaat hebben behaald, zijn:

Snelder

Als betrouwbare partner van de glastuinbouw industrie heeft Snelder B.V. de afgelopen periode een management systeem opgezet op basis van de BRL 8001. In dit managementsysteem is de kwaliteit die Snelder al sinds 1962 levert aantoonbaar geborgd. Het HortiQ-certificaat is hier het bewijs van.

Bosman Van Zaal 

Het HortiQ-certificaat is een mooie aanvulling op het ISO 9001 certificaat dat Bosman al enige tijd heeft. Hiermee toont Bosman aan dat proces- en productkwaliteit tijdens het realiseren van projecten goed is geborgd.

Enthoven Elektrotechniek 

Enthoven Elektrotechniek heeft de invoering van de HortiQ-certificering gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn BRL 8000 en is met het HortiQ-certificering bewezen getoetst op interne processen, organisatie en kwaliteit van de producten.

“Een HortiQ-certificaat maakt bedrijven zichtbaar en betrouwbaar voor de hele keten. Het praktisch vertalen van de normeisen en succesvol halen van een certificaat is waar IMR Advies bij helpt”, aldus Marcel Hoekstra van IMR Advies.

Behaal ook een HortiQ-certificaat

Een nieuwe kas en de installaties moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. HortiQ (Horticulture System Certification) biedt zekerheid aan opdrachtgevers. Voor kassenbouwer, installatiebedrijven en overige toeleveranciers in de tuinbouw is het HortiQ-certificaat een bewijs van vakmanschap en een manier van efficiënt werken. Voor het opstellen van processen en procedures om te voldoen aan de eisen van HortiQ-certificering is het verstandig om een professioneel adviesbureau in te schakelen. IMR advies is uw specialist voor het behalen van dit mooie HortiQ-certificaat.

Eisen voor HortiQ certificaat

Voor certificering zijn er twee beoordelingsrichtlijnen opgesteld:

  • Ontwerp en bouwen van tuinbouwkasconstructies en -installaties (Beoordelingsrichtlijn BRL 8000)
  • Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector (Beoordelingsrichtlijn BRL 8001)

Hoe lang is het HortQ-certificaat geldig?

De HortiQ-certificering blijft drie jaar geldig, waarbij jaarlijks tussentoetsen plaatsvinden. De technische handboeken zijn in 2015 aangepast aan de nieuwste stand van de techniek en zijn ten behoeve van de internationale markt nu ook in het Engels beschikbaar.

Behaal ook uw HortiQ-certificering

Voor het opstellen van processen en procedures om te voldoen aan de eisen van HortiQ-certificering, is het verstandig om een professioneel adviesbureau in te schakelen. Om meer te weten over HortiQ-certificering neemt u contact op met Marcel Hoekstra.

HortiQ is onafhankelijk en objectief

HortiQ is een initiatief van AVAG, het Platform van Toeleveranciers in de tuinbouw. Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Meer weten? Stel uw vraag over het HortiQ-certificaat direct aan de IMR deskundigen!

Back To Top