Skip to content

Alleen deze week een RI&E met gratis toetsing!

Van 12 tot 16 juni 2023 is het de Week van de RI&E. In deze week ontvangt u bij IMR een gratis toetsing bij een RI&E.

Wat is een RI&E?

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de risico’s binnen het bedrijf en u te verzekeren dat hierbij de juiste beheersmaatregelen worden genomen.

De Arbo RI&E is het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Maatregelen hebben betrekking op de inrichting van de werkplek, het gebruik van de juiste middelen, het voorlichten en instrueren van medewerkers en het houden van toezicht.

IMR helpt!

Hoe IMR u kan helpen bij het opstellen van een RI&E? Professional Milou van der Meer legt uit: “Als IMR veiligheidskundige inventariseer ik, samen met u, de aanwezige risico’s en de al geïmplementeerde maatregelen. Dit legt IMR vast in een rapport, waarna de nog te nemen stappen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Zo zorgen wij ervoor dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Tot slot bespreken we het plan van aanpak om duidelijk te maken wat de acties voor uw organisatie betekenen en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.”

Oftewel, IMR helpt uw organisatie met:

  • Inventariseren huidige situatie aan de hand van een RIE vragenlijst: door interviews en een rondgang binnen het bedrijf en werklocaties inventariseren van risico’s en genomen maatregelen.
  • Risico’s worden geëvalueerd om prioriteiten van de maatregelen vast te stellen.
  • Rapporteren van bevindingen.
  • Opstellen van plan van aanpak en ondersteunen bij de opvolging van plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de wettelijk voorgeschreven toetsing van de RI&E door een hiervoor gecertificeerde veiligheidskundige.

Voldoe niet alleen aan de wettelijke RI&E eisen! Met een IMR RI&E heeft u een praktisch document voor verdere verbetering van arbeidsomstandigheden. Wilt u meer informatie? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw RI&E? De professionals van IMR helpen u graag! In de Week van de RI&E ontvangt u gratis de wettelijk voorgeschreven toetsing. Profiteer dus snel!

Back To Top