Skip to content
IMR Advies

Arbowet per 1 juli 2018 definitief

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Op 1 juli 2018 wordt deze definitief. Werkgevers moeten dan alles geregeld hebben op het gebied van Arbowetgeving. Bestaande basiscontracten moeten op 1 juli 2018 zijn aangepast en/of gewijzigd. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten.

Basiscontract

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Iedere werkgever is verplicht om een basiscontract aan te gaan met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken. De werkgever organiseert het Arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Hoe een werkgever het ook regelt, uiteindelijk is de werkgever zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract.

Benieuwd welke werkgevers gecertificeerd zijn? Kijk op de website van de gecertificeerde arbodiensten: www.sbca.nl.

Second opinion bedrijfsarts

Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen aan een andere bedrijfsarts. Een second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies.

Voorkom hoge boetes

Werkgevers hebben tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 de tijd gehad om hun arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen en op orde te maken. Wanneer werkgevers dit niet op tijd regelen kunnen zij hoge boetes verwachten van de Inspectie SZW. Deze boetes kunnen op lopen tot 50.000 euro. Voorkom boetes en kijk de contracten na of deze conform de wettelijke eisen zijn.

Heeft u nog vragen over de wijzigingen in de Arbowet? Neem contact op met IMR advies, wij helpen u graag.

Back To Top