Skip to content
Veiligheid

Bent u voorbereid voor de RVO energie-audit?

Op 25 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) vastgesteld. De Europese Unie streeft naar een lager energieverbruik en dit houdt in dat uw onderneming misschien onder de audit-plichtigen valt. Deze audit moet voor het eind van 2016 zijn uitgevoerd. Het is dus belangrijk hier nu al mee aan de slag te gaan. Gelukkig helpt IMR u hierbij.

Wat is een energie-audit?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Heeft u een onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. Door middel van het stappenplan op de website van de Rijskdienst voor Ondernemend Nederland kunt u dit in meer detail nagaan.

IMR en de energiestromen in uw onderneming

De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Een EED energie-audit bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

IMR voert energie-audits voor u uit

IMR heeft de afgelopen maanden tientallen van dit soort energie-audits uitgevoerd. Wij kunnen u hierbij helpen en ondersteunen. In een vrijblijvend gesprek inventariseren wij wat er voor uw bedrijf nodig is, waarna wij met een voorstel komen. Al onze audits voldoen vanzelfsprekend aan de normen gesteld door de overheid. Afspraak maken? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

 

Back To Top