skip to Main Content
Bevorder Houding En Veilig Gedrag Met De Veiligheidsladder

Bevorder houding en veilig gedrag met de Veiligheidsladder

Een veilige werkomgeving is van levensbelang. De meeste bedrijven hebben veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt en een veilige werkomgeving gecreëerd voor de medewerkers. Toch gebeuren er nog steeds ongevallen en komen onveilige situaties voor. Houding en gedrag van medewerkers hebben hier sterk invloed op. Het bevorderen van veilig gedrag en een positieve veiligheidshouding is de volgende stap. De Veiligheidsladder helpt bij het invullen van deze stap. Wat de Veiligheidsladder is, waarom dit van belang is voor uw organisatie en hoe u zich kunt certificeren leest u in dit bericht.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm die de mate van veiligheidscultuur meetbaar maakt binnen een organisatie. Door het toepassen van de Veiligheidsladder streeft een organisatie naar het verbeteren van houding en gedrag omtrent veiligheid. Middels de Veiligheidsladder kan een organisatie het aantal onveilige situaties terugdringen met minder incidenten (zoals verzuim en schades) tot gevolg. Aandachtspunten in de Veiligheidsladder zijn:

  • Leren van incidenten en fouten;
  • betrokkenheid en communicatie;
  • gedragsaudits en opleidingen.

Treden Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder telt vijf treden: organisaties kunnen opklimmen van trede 2 tot trede 5. Zij bepalen zelf hoe hoog ze de lat leggen. Hoe veiliger een bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Er zijn verschillende certificatie varianten, zoals de Tennet, Prorail of ViA variant. Voordat een keuze gemaakt wordt voor een variant is het goed om af te stemmen met de opdrachtgevers.

SAQ

Om te voldoen aan de gekozen trede van de ladder start een bedrijf altijd met een zelfbeoordeling (SAQ). Op basis hiervan worden acties bepaald en uitgevoerd om aan de eisen van de laddertrede te voldoen.

Certificatie

Als aan de eisen van de ladder trede voldaan wordt kan een certificerende instantie uitgenodigd worden voor het behalen van een Veilig Bewust Certificaat, Statement ervaringsaudit of Statement SAQ. Certificatie vindt plaats op basis van interviews met medewerkers uit alle afdelingen van het bedrijf en zowel op de eigen locatie als op projectlocaties.

Relatie met ISO 45001 (OHSAS) en VCA

De Veiligheidsladder is geen systeemnorm zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA. Het toepassen van de Veiligheidsladder zonder veiligheidsmanagementsysteem als ISO 45001 (OHSAS) en VCA is niet mogelijk. De Veiligheidsladder is daarom een goede aanvulling en volgende stap voor het verdere vergroten van het veiligheidsbewustzijn voor bedrijven met een ISO 45001 (OHSAS) en VCA certificaat.

Voordelen Veiligheidsladder

Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties in uw bedrijf, de onveilige handelingen en (bijna-)ongevallen. Er zitten grote voordelen aan werken met de ladder, namelijk:

  • U geeft zekerheid aan klanten en werknemers ten aanzien van veiligheid. U toont uw betrokkenheid bij veiligheid en laat aan leveranciers, klanten en andere stakeholders zien dat u veilig werkt.
  • Ziekteverzuim kan uw bedrijf veel geld kosten. Zo kost een zieke werknemer gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris. In een veilige werkomgeving vallen werknemers minder snel uit door ongevallen of (langdurige) ziektes.
  • U draagt bij aan het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Gunningsvoordeel bedrijven

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de Veiligheidsladder kunnen tijdens aanbestedingen in aanmerking komen voor een gunningvoordeel. Hoe groot dit gunningvoordeel is, hangt af van de trede (trede 2, 3, 4 en 5) waarvoor de organisatie is gecertificeerd.

Code of Governance Veiligheid in de Bouw

“Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen veiligheidsbewustzijn als verplichting op, in aanbestedingen of contracten“.  Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2021 een Trede 2 verplichting bestaat bij alle partijen die voor ondertekenaars van de Code werken. Concreet betekent dit het behalen van een Veilig Bewust Certificaat of Statement ervaringsaudit of Statement SAQ. Afhankelijk van het type organisatie, risicoprofiel en opdrachtwaarde.

Certificeren voor de Veiligheidsladder met IMR

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail en overgenomen door de NEN, Tennet en ViA. Het uitgangspunt van de Veiligheidsladder is om organisaties en hun medewerkers te stimuleren om bewust veilig te werken. IMR helpt u met de Self Assessement en bij het behalen van het Veilig Bewust Certificaat of Statement ervaringsaudit of Statement SAQ.

Neem contact met ons op. De IMR professional helpt u graag verder. We bespreken graag de mogelijkheden. Naast de Veiligheidsladder bieden wij ook VCA en ISO certificeringen aan.

Back To Top