skip to Main Content
Energie

Verplichting energieaudits onvoldoende opgevolgd 

  • 18 oktober 2017

Verplichting energieaudits onvoldoende opgevolgd Voldoet uw organisatie? De eerste cijfers van de verplichte energieaudits zijn bekend gemaakt door minister Kamp. De energie audit verplicht grotere bedrijven om hun energieverbruik en besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. En maar 17% van de bedrijven…

Lees Meer
Milieu

De Milieubarometer, een handig instrument

  • 24 april 2017

Duurzaam ondernemen en milieubewustheid zijn belangrijke kernwoorden in het huidige ondernemerslandschap. Milieuvriendelijk ondernemen en uw CO2-footprint horen hier ook bij. De Milieubarometer helpt bij het stellen en behalen van doelstellingen. Wat is de Milieubarometer en op welke manier kan IMR…

Lees Meer
Veiligheid

Bent u voorbereid voor de RVO energie-audit?

  • 27 juli 2016

Op 25 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) vastgesteld. De Europese Unie streeft naar een lager energieverbruik en dit houdt in dat uw onderneming misschien onder de audit-plichtigen valt. Deze audit moet voor…

Lees Meer
Energie-audit

IMR eerste partij met registratie energie-audit

  • 7 december 2015

In regio Haaglanden is IMR de eerste partij die op tijd – voor 5 december – voor haar opdrachtgever het auditrapport oplevert voor indiening bij de omgevingsdienst Haaglanden. In andere regio's kunnen diverse IMR klanten binnen de gestelde termijn aan…

Lees Meer
Iso-nieuw

Herziening ISO 14001

  • 20 april 2015

Wat betekent de herziening ISO 14001 precies voor u? IMR advies begeleidt en adviseert bedrijven om de veranderingen in de toekomst volgens de juiste procedures te laten verlopen. Wij geven graag een update van de laatste stand van zaken, de…

Lees Meer
Energiebesparing

Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED)

  • 8 maart 2015

“In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén daarvan slaat op de…

Lees Meer
Back To Top