Skip to content

CO-certificering volgens BRL 6000-25 of BRL K25000

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, over gevallen van koolmonoxidevergiftiging, is de aanleiding geweest voor de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2023 ingaat. Om ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf deze datum alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Heeft uw bedrijf deze certificering al in huis?

CO-certificering halen

Vanaf 1 januari 2023 vallen alle werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties onder de Gasketelwet en moeten alle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten aan de eisen uit de Gasketelwet voldoen. De minister geeft voorkeur aan de ontwikkeling van meerdere CO-certificeringen die aan het wettelijke kader voldoen. Hiermee kiezen bedrijven zelf voor welke certificering zij gaan. Goed om te weten; een certificaat is drie jaar geldig.

BRL 6000-25 versus BRL K25000

BRL 6000-25 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat. De beoordelingsrichtlijn maakt onderdeel uit van de bestaande BRL 6000-serie, waar de delen 1 t/m 8 en 10,16, 21 en 22 in vallen. Bedrijven kunnen zich ook uitsluitend voor deel 25 certificeren met BRL 6000-25. Een alternatief voor BRL 6000-25, is BRL K25000 van KIWA. Deze is met name bedoeld voor kleinere installateurs.

Bewijs van Vakmanschap

Als onderdeel van de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven, mogen installatiemonteurs uitsluitend werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij aantoonbaar beschikken over voldoende deskundigheid. Deze deskundigheid moet aantoonbaar worden gemaakt met het “Bewijs van Vakmanschap”. Het Bewijs van Vakmanschap CO is vijf jaar geldig en centraal geregistreerd op www.centraalregistertechniek.nl

Regel de CO-certificering direct voor uw bedrijf

Gezien de wettelijke verplichting tot certificering per 1 januari 2023, is het essentieel om niet te lang te wachten en de certificering in orde te maken. Wilt u weten op welke wijze u het beste aan de eisen van de Gasketelwet kan voldoen?  De professionals van IMR helpen u graag. Neem contact met ons op.

Back To Top