Skip to content
energie

Consequentie Europese richtlijn Energie-Efficiënties (EED) voor Nederlandse bedrijven

Grote bedrijven zijn verplicht een energie-audit gereed te hebben voor 1 december 2015. Dit komt voort uit de doelstelling van de Nederlandse overheid: 20% verbetering van energie-efficiëntie in 2020 t.o.v. 2010. Het Energieakkoord van september 2013 is daarin leidend voor het huidige Nederlandse energiebeleid.

De EED – Energy Efficiency Directive (EED) – in Nederland genaamd Richtlijn Energie-Efficiëntie – dateert van 25 oktober 2012. De EED dient ter versnelling van het Europese energiebeleid. De Nederlandse overheid heeft aangegeven de EED in te vullen met bestaand NL-instrumentarium.

Grote bedrijven in alle sectoren

Alle sectoren van de Nederlandse energiehuishouding vallen onder de EED, omdat de EED gericht is op energie-efficiëntie in het eindgebruik. Bedrijven die aan onderstaande regels voldoen moeten een verplichte energieaudit uitvoeren:

  • meer dan 250 medewerkers
  • jaaromzet 50 miljoen EUR
  • jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt

Het midden- en kleinbedrijf volgt een ander programma.

Criterium voor een energie-audit

Met een energieaudit geeft u aan de energie-efficiëntieverbetering doelstellingen. De minimum-criteria van een energie-audit volgens de EED zijn:

  • Energieverbruiksanalyse;
  • Energiebesparingspotentieel;
  • Voorgenomen energiebesparende maatregelen.

Doel daarvan is om inzicht te verkrijgen in energie:

  • aan de hand van gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor de voorgestelde maatregelen;
  • zodat duidelijke informatie over potentiële besparingen wordt verstrekt.

Deadline auditplicht: 1 december 2015

Bedrijven en instellingen die onder de auditplicht vallen, moeten uiterlijk 1 december 2015 een energie-audit opstellen. Bij energie-audits dienen de toepasselijke Europese en internationale normen, zoals EN ISO 50001 (energiebeheerssystemen), of pr EN 16247-1 (energie-audits) of — als zij ook een energie-audit omvatten — EN ISO 14001 (milieubeheerssystemen) in acht te worden genomen.

ISO 50002

Momenteel is een Europese norm ter invulling van de energie-audits in ontwikkeling. Vergeleken bij ISO 50001 bevat ISO 50002 ook een verbeterpotentieel en monitoring. Qua processtappen sluit ISO 50002 het beste bij de audit aan.

Zelf audit doen of extern uitvoeren?

Indien u energie-audits uitvoert met interne deskundigen, is het vereist dat zij niet direct bij de gecontroleerde activiteit zijn betrokken. Daarom adviseren wij IMR in te zetten voor het onafhankelijk uitvoeren van een energie-audit en het verzamelen van de benodigde informatie.

Energie-audits worden door IMR advies uitgevoerd op basis van de eisen uit de ISO 50001 en voldoen hierdoor aan de Internationale regelgeving. In een vrijblijvend gesprek inventariseert IMR welke ondersteuning gewenst en benodigd is. Naar aanleiding van deze inventarisatie brengt IMR een voorstel uit.

Maak direct een afspraak met IMR advies

 

Back To Top