Skip to content
IMR Advies

De Wet flexibel werken

Steeds meer werknemers moeten werk en zorg met elkaar combineren. Ze hebben daarom behoefte aan flexibiliteit. De overheid wil werknemers te hulp schieten met het recht op flexibel werken.
De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Hierdoor kunnen werknemers hun privé- en werkzaken beter afstemmen.

Welke wijzigingen zijn er mogelijk voor de werknemer? IMR advies zet de belangrijkste op een rijtje.

Aanpassing arbeidscontract

Dankzij de Wet flexibel werken kunnen werknemers de werkgever verzoeken om hun contractuele arbeidsduur aan te passen. Zo kan een werknemer vragen om niet vier maar drie dagen te gaan werken. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Denk hierbij aan ernstige problemen voor veiligheid, werkrooster, financiën, organisatie of de bedrijfsvoering.

Aanpassing werkrooster

Werknemers kunnen verzoeken om hun werkrooster aan te passen als ze andere werktijden willen. De werkgever kan dit weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Indien de werknemer een aanpassing van zijn of haar arbeidstijd wil, betekent
dit niet dat het gaat om minder werken. Het kan ook inhouden dat de werknemer het werk beter wil laten aansluiten op privéverplichtingen.

Andere werkplek

De werknemer krijgt het recht om een verzoek bij de werkgever in te dienen voor een wijzing van de arbeidsplek, bijvoorbeeld omdat de werknemer enkele dagen thuis wil werken. Ook dit mag de werkgever alleen afwijzen bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Bij een wijziging van de arbeidsplek dient de werknemer een werkplek te vinden die voldoet aan de Arbowetgeving.

Heeft u nog meer vragen omtrent de Wet flexibel werken of heeft u advies nodig hoe u voor uw organisatie flexibel werken kunt inrichten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Back To Top