skip to Main Content

Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is van toepassing op machines die binnen de Europese Unie op de…

Lees meer

Strategie intensief

Ondernemers met duidelijke en inspirerende kernwaarden en een heldere visie en strategie presteren beter dan…

Lees meer

AVG

In 2018 is de AVG in werking getreden. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming legt de verantwoordelijkheid…

Lees meer

V&G-plan

Bedrijven moeten een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) volgens de Arbowetgeving opstellen voor: Bouwprojecten waar verschillende bedrijven…

Lees meer

Audits & Onderhoud managementsysteem

Blijf voldoen aan de juiste certificering. Na certificering van een managementsysteem is het werk nog…

Lees meer

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om inzicht te krijgen in de…

Lees meer

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat, als onderdeel van de Wet Milieubeheer, de algemene milieuregels voor bedrijven. Elk…

Lees meer

Lean management

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter…

Lees meer

Klankbord voor ondernemers

Vanuit onze jarenlange ervaring in het werken voor en met ondernemers herkennen we de vragen,…

Lees meer

HR advies & ondersteuning

Van strategisch HR-beleid, tot coaching, teamontwikkeling en werving- & selectie. IMR is uw betrokken HR-professional…

Lees meer

VGM-plannen

Wanneer een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen? VGM-plannen dienen opgesteld te worden wanneer de…

Lees meer

Klanttevredenheidsmeting

De kwaliteit van projecten en dienstverlening staat voorop. Het ontwikkelen van deze kwaliteit is een…

Lees meer

Veiligheidskundige ondersteuning

De professionals van IMR ondersteunen bedrijven bij het uitvoeren van hun veiligheid-, gezondheid en milieutaken.

Lees meer

Conditiemetingen

Bij conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties wordt de staat van onderhoud conform de NEN 2767…

Lees meer

Inspectiewijzers

De IMR Inspectiewijzer is bedoeld als uniforme systematiek voor het uitvoeren van onderhoudsinspecties/conditiemetingen op basis…

Lees meer

Interieurmetingen

De professionals van IMR ondersteunen diverse bedrijven met het toepassen van interieurmetingen. 

Lees meer

Taakrisicoanalyse (TRA)

Vooraf aan een project risico’s inschatten en de juiste maatregelen nemen voorkomt onveilige situaties en…

Lees meer

Meerjaren onderhoudsplannen MJOP

De meerjaren onderhoud planning (MJOP) en de direct daarvan afgeleide meerjaren onderhoud begroting (MJOB), is…

Lees meer

Procesoptimalisatie

Heeft u het idee dat processen beter kunnen, fouten voorkomen kunnen worden en er efficiënter…

Lees meer

Risicomanagement (ISO 31000)

NEN-ISO 31000 Risicomanagement is bedoeld om organisaties een structuur te geven waarbinnen zij zelf in…

Lees meer

TCF Tax Control Framework

Risicobeheersing is essentieel voor het voortbestaan van een onderneming. Fiscale risicobeheersing is hier onderdeel van.…

Lees meer

Flexibel werken

IMR adviseert bijvoorbeeld ook over het veranderen van de manier van werken in uw organisatie.…

Lees meer
Back To Top