Skip to content
Boetes ontbreken RI&E

Een goede RI&E zorgt voor een veilige werkomgeving en minder ongevallen

De RI&E van een bedrijf moet up-to-date zijn. Na gemiddeld drie jaar is een risico-inventarisatie en -evaluatie in veel gevallen niet meer actueel en dat kan gevolgen hebben.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een overzicht gemaakt van alle mogelijke gevaren op de werkvloer. Marcel Hoekstra IMR professional: “De RI&E vormt de elementaire basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Volgens de Arbowet moet elk bedrijf een RI&E maken. Dus ook als u bij een klein bedrijf werkt.” 

Bijna helft van de bedrijven geen RI&E

Eerder werd al bekend gemaakt dat slechts 45% van de bedrijven in Nederland een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) heeft. “Een onwenselijke situatie,” volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW). Tot voor kort gaf de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een onvolledige RI&E alleen een waarschuwing. Om te voorkomen dat bedrijven pas aan de slag gaan wanneer ze een waarschuwing krijgen, zijn de straffen voor overtreding van de Arbowet vanaf nu strenger.

Wat zijn de consequenties bij het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd naar € 4500. Ook zonder een bijbehorend plan van aanpak met overzicht van de verbeterpunten kan een aanwezige RI&E een boete opleveren.

Heeft een bedrijf de risico’s niet in kaart? Dan kan het ontbreken van de RI&E een boete opleveren van € 4.500 (dit was voorheen: € 3.000). Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is nu verhoogd van € 750 naar € 3.000.

IMR helpt bij RI&E

IMR ondersteunt bedrijven bij het veilig maken van de werkplek en helpt inzicht te krijgen in de risico’s binnen uw bedrijf (RI&E). Neem contact op met de professionals van IMR en maak vrijblijvend een kennismakingsgesprek!

Back To Top