Skip to content

Informatie over energie- en milieumanagement ontvangen?

Informatie over energie- en milieumanagement ontvangen?

Energie- en milieumanagement

Samen met IMR aan de slag

De toekomst vraagt om duurzame bedrijven. In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse Overheid aangekondigd dat zij in 2030 49% minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn ten opzichte van 1990. Levert uw bedrijf een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-emissie en op welke gebieden is reductie mogelijk?

Daarnaast wordt er steeds vaker geëist dat u als organisatie aantoonbaar aandacht aan het milieu besteed en duurzame ontwikkeling nastreeft. In hoeverre heeft u inzicht in de milieuaspecten en effecten van uw organisatie?

Met uw organisatie aan de slag met energie reductie, CO2 reductie en milieumanagement

Inzicht krijgen in CO2 verbruik of de energie/milieu prestaties is het startpunt om vervolgens een goed (CO2)reductieplan te maken. Deze energiegegevens maken wij inzichtelijk met de opstelling van een gedetailleerde footprint of energie/milieu huishouding.

Het inzichtelijk maken van de energie/milieu gegevens kan onder andere met behulp van de Milieubarometer. Met de Milieubarometer bereken je je CO2-footprint, maak je het energie verbruik inzichtelijk en breng je je afvalregistraties in kaart. Het resultaat vat de milieu-impact van jouw organisatie samen in heldere grafieken en kengetallen. Je kunt de milieuwinst door de jaren heen monitoren, doelen stellen, of je eigen organisatie met het branchegemiddelde vergelijken. IMR Advies biedt korting op een startabonnement van de Milieubarometer aan.

Vraag direct advies aan

Tips voor Energie inzicht en reductie

Wilt u als organisatie actief bijdragen aan energie reductie en CO2 reductie? IMR helpt u hier graag bij. Voor u begint, geven wij u graag nog wat tips:

  • Maak er een continu proces van: Door gegevens consequent bij te houden en gebruik te maken van een doorlopend plan van aanpak, zorgt u eenvoudig voor het behalen van doelen en doorvoeren van maatregelen.
  • Maak het inzichtelijk: Met een goed inzicht kunnen we doelen en maatregelen bepalen. Voor het bepalen van mogelijke maatregelen gebruikt IMR onder andere de wettelijk Erkende Maatregelenlijst (EML) in jouw branche.
  • Combineer waar nodig met wettelijke verplichtingen: Energie inzicht en reductie komen onder andere terug in het Activiteitenbesluit, de informatieplicht energiebesparing en de energie auditplicht (EED).
  • Combineer met certificering: Middels een CO2 Bewust certificaat op basis van de CO2 prestatieladder of een ISO 14001 certificaat kan eenvoudig aantoonbaar gemaakt worden dat u bewust bezig bent met energie- en milieu management.

Samen met IMR aan de slag met de energie- en CO2-reductie

Inzicht creëren, de juiste maatregelen toepassen of certificeren. We bespreken graag samen met u de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? De IMR professional staat voor u klaar.

Neem contact op

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Energie- en CO2-reductie? In dit artikel vertellen wij u meer over het CO2-reductieplan en welke stappen daar bij komen kijken.

Stel uw vraag
Back To Top