Skip to content
Energiebesparende maatregelen

Meld welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen!

Valt uw bedrijf of instelling onder de Informatieplicht Energiebesparen? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van deze informatieplicht op energiebesparing is het eLoket van RVO.nl beschikbaar. Weet u niet precies hoe dit moet? De adviseurs van IMR helpen u graag!

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Heeft uw bedrijf of instelling – naast de energiebesparingsplicht – ook een plicht tot het uitvoeren van een energie-audit (EED)? Dan geldt de informatieplicht ook voor u. De uiterste indieningsdatum van uw rapportage voor de informatieplicht is 5 december 2019.

IMR helpt met uw energiebesparende maatregelen

IMR geeft uw organisatie graag advies. Wij inventariseren voor u welke maatregelen u binnen uw bedrijf moet nemen en wat de kosten en baten zijn. Wij zorgen dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de EED. Met andere woorden: u krijgt grip op uw energiemanagement!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Back To Top