Skip to content
EED audit formulier

Herinnering energieaudit ontvangen? Vul uw EED energie-auditplicht in!

Veel bedrijven hebben een herinneringsformulier gekregen om aan te geven of ze een energieaudit moeten uitvoeren. Ondanks de coronacrisis is het belangrijk om het formulier op tijd in te vullen. IMR helpt u hier graag bij.

EED-auditplichtig?

Is uw onderneming EED-auditplichtig? Dan dient u binnen vier jaar na uw vorige audit, maar uiterlijk op 31 december 2020 het verslag van uw EED-audit in te dienen bij RVO. Is uw onderneming auditplichtig en is er sprake is van ISO-certificering voor een energiezorgsysteem of van een door EZK erkend keurmerk? IMR helpt u met het maken van de keuze en het uitvoeren hiervan.

Wanneer bent u EED-auditplichtig?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 werknemers? En heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en/ of een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit op uw onderneming van toepassing.

Niet EED-auditplichtig?

Is uw onderneming niet auditplichtig? Dien dan toch het formulier ‘Energie- audit EED’ in via eLoket, waarbij u aangeeft NIET auditplichtig te zijn. U krijgt dan, na controle door RVO, de bevestiging dat uw onderneming geen energieaudit hoeft te ondergaan, of een auditverslag hoeft in te dienen.

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie- Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om alle energiestromen binnen de onderneming in kaart te brengen en geeft inzicht in de besparingsmogelijkheden.

IMR Advies helpt u graag (online) bij het opstellen van de energie-audit en het invullen van uw EED-auditplicht. Onze deskundige professionals werken samen met de organisatie om praktisch invulling te geven aan alle eisen. In een vrijblijvend gesprek inventariseren wij wat er voor uw bedrijf nodig is, waarna wij met een voorstel komen. Al onze audits voldoen vanzelfsprekend aan de normen die gesteld zijn door de overheid.

Afspraak maken? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Back To Top