Skip to content
iso-nieuw

Herziening ISO 14001

Wat betekent de herziening ISO 14001 precies voor u? IMR advies begeleidt en adviseert bedrijven om de veranderingen in de toekomst volgens de juiste procedures te laten verlopen. Wij geven graag een update van de laatste stand van zaken, de planning, publicatie en transitieperiode.

Stand van zaken

In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt.

De ISO-werkgroep heeft nu een extra vergaderweek ingelast in de week van 20 april. De doelstelling is dat de ISO/FDIS 14001 in mei wordt gepubliceerd. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht.

Tijdens de vergadering van de werkgroep in februari is veel tijd besteed aan de hoofdstukken 4 (context) en 6 (risico’s en kansen) van de norm. De discussie over deze belangrijke delen is afgerond en heeft geleid tot veranderingen in de indeling van hoofdstuk 4.

Planning

Het ISO 14001-certificatieschema van SCCM wordt ook aangepast op de nieuwe norm. Het gaat dan vooral om de interpretatie van de nieuwe norm. Doelstelling is dat het certificatieschema voor de zomer van 2015 gereed is zodat ook direct op basis van de nieuwe norm kan worden gecertificeerd.

 Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. Mogelijke invalshoeken zijn:

 • Naarmate de norm verder is in het ontwikkelingsproces komt de tekst steeds vaster te staan. Wanneer er al een ISO 14001-gecertificeerd systeem is, kunt u nu al beginnen op basis van de DIS-versie. Het is niet te verwachten dat er nog principiële veranderingen worden aangebracht.
 • De planning van de overgang kan vervolgens worden afgestemd op de bestaande certificatiecyclus. Stel dat er een hercertificatie is begin 2016 dan kan dit aanleiding zijn om nu al te beginnen met de voorbereiding.
 • Organisaties die graag voorop willen lopen met nieuwe ontwikkelingen kunnen dit laten zien door bij de eersten te behoren die voldoen aan ISO 14001:2015. Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001 was een betere aansluiting bij de ISO 26000-richtlijn voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In de nieuwe norm is daarom de stakholderbenadering opgenomen die ook de basis is voor MVO. Voor organisaties die MVO/duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan is het gebruik van de nieuwe ISO 14001-norm daarom extra interessant.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe ISO 14001-norm?

De verschillen tussen de nieuwe en de oude norm komen voort uit:

 • Het gebruik van de zogenaamde HLS (High Level Structure). De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om  managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren.
 • De ervaringen met de oude norm en de verwachtingen voor het gebruik in de toekomst hebben geleid tot een aantal wijzigingen.

Samengevat hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • Nieuwe structuur (HLS)
 • Contextanalyse (interne en externe ‘issues’, analyse stakeholders, eisen, vaststelling compliance verplichtingen)
 • Betrokkenheid van topmanagement is concreet gemaakt
 • Ketenbenadering is op verschillende plaatsen versterkt
 • De introductie van de begrippen risico’s en kansen
 • Het gebruik van prestatie-indicatoren
 • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieu-informatie
 • Andere eisen aan de documentatie (documenten en registraties in plaats van procedures)

Voordelen van de nieuwe 14001-normen

Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden. Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld. De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.

Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld.

Meer vragen? Stel ze aan IMR advies of bel 0172 24 44 68.

Deze informatie is tot stand gekomen met © SCCM (http://www.sccm.nl/herziening-iso-14001)

Back To Top