Skip to content
Team Ontwikkel Programma IMR

Het samen nóg beter doen met het Team Ontwikkel Programma

Groeien als organisatie vraagt grenzen oprekken of verleggen. Soms letterlijk, soms figuurlijk. Bereid zijn om de dingen anders te doen. Te experimenteren. Te reflecteren en ervan te leren. En vooral, goede intenties volhouden.

Groeien gaat gepaard met uitdagingen

Groei-ambities waarmaken vraagt dat je als ondernemer zelf blijft groeien en dat het (management) team mee(g)roeit. Dit gaat bijna altijd gepaard met uitdagingen. Wellicht herkent u een of meerdere van deze uitdagingen?

  • Als (management)team zijn we veel te operationeel bezig, het lukt ons onvoldoende om uit de waan van de dag te stappen en juist de strategische discussie te voeren met elkaar;
  • Onderling vertrouwen is een thema in ons team. Een aantal collega’s laat zich duidelijk horen, anderen spreken zich niet uit. Het is makkelijker om te ‘praten over’ in plaats van ‘praten met’;
  • Binnen ons team kennen we elkaar en elkaars kwaliteiten eigenlijk nog onvoldoende. We willen beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten;
  • Als we het functioneren van het (management)team ter sprake brengen voelen collega’s zich persoonlijk aangevallen. Dus de goede dialoog hierover gaan we uit de weg…
  • We ervaren binnen het (management)team verschillen in onze visie op aansturen. De verschillen zijn best groot, en dat heeft invloed op collega’s. Hoe gaan we daarmee om?

Met het Team Ontwikkel Programma geeft u de gewenste groei en ontwikkeling van uw (management) team een nieuwe impuls.

In de praktijk zien we uitdagingen, gedoe en ruis

Effectieve en succesvolle Teams weten wat ze aan elkaar hebben, vertrouwen elkaar, zijn in staat en bereid om het constructieve conflict met elkaar aan te gaan, werken vanuit commitment aan een gezamenlijk doel en maken heldere afspraken. Spreken elkaar aan en kunnen aangesproken worden. Vanuit de intentie om het samen nóg beter te maken.

In theorie is het model van effectief en succesvol samen presteren helder en redelijk eenvoudig. In de dagelijkse praktijk zien we uitdagingen, gedoe en ruis. Het samen nóg beter maken, daar kunnen wij van IMR bij helpen.

Het Team Ontwikkel Programma van IMR

Het Team Ontwikkel Programma maakt gebruik van de feedforward methode. Dit instrument maakt persoonlijke en teamkwaliteiten visueel en concreet. Op een ‘breinvriendelijke wijze’. Het benadrukt welke kwaliteiten al nadrukkelijk worden ingezet én geeft een passende verbeter suggestie. Het maakt het mogelijk om op een positieve manier te kijken naar hoe het nóg beter kan.

Door de resultaten uit de feedforward te bundelen ontstaat inzicht in de kwaliteiten van het (management)team. Het team bepaalt zelf de hoogte van de lat. Vervolgens geeft de feedforward helder weer wat mogelijk belemmerend werkt en wat nadrukkelijker mag worden ingebracht om de gezamenlijke doelen te bereiken.

IMR is hierin de procesbegeleider en zet aan tot reflecteren op de onderlinge samenwerking. Groeimogelijkheden worden samen met het team omgezet in vervolgstappen, afspraken en acties. Het Team Ontwikkel Programma zorgt altijd voor nieuwe inzichten, verdieping in elkaar als mens en collega. Inzicht in kwaliteiten en commitment m.b.t. de gewenste (management) team ontwikkeling.

Klaar om te groeien?

Bent u klaar om samen met uw team te groeien en wilt u teamontwikkeling een nieuwe impuls geven? IMR helpt u graag. Neem contact met ons op en wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Back To Top