Skip to content
imr-training

Hoe meet ik het effect van een opleiding of training?

Natuurlijk is het belangrijk om het ‘rendement’ van een externe training te monitoren. Maar hoe? Dit vroeg een van onze klanten zich ook af. Wij kregen de volgende vraag binnen:

‘Onze medewerker gaat eerdaags op training. Dat vinden we belangrijk, we investeren in zijn kennis en vaardigheden. Echter, hoe ‘meten’ we het effect van deze training in de praktijk?’.

Een logische en goede vraag, u investeert tijd en geld in iets wat niet direct tastbaar is, het blijft ‘mensenwerk’. Het daadwerkelijk meten van het effect van een training is dus lastig. Wij geven u een aantal goede suggesties.

Ga in gesprek met de medewerker

Een gesprek met de medewerker voor de training zorgt ervoor dat een aantal dingen duidelijk en helder zijn voordat aan het leertraject begonnen wordt. De medewerker is zich bewust van het feit dat er tijd en geld wordt gestoken in zijn of haar professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bespreek samen vooraf het volgende:

 • Waarom vind jij het zelf belangrijk om deze training te volgen?
 • Waarom is het belangrijk voor onze organisatie / afdeling of ons team dat je deze training volgt?

Vraag ook aan uw medewerker om van te voren drie leerdoelen vast te stellen. Zet hierin (interne) klanten en de relaties centraal. Benoem daarnaast punten van aandacht die u zelf belangrijk vindt, waar uw medewerker op kan letten. Als dit van te voren op papier wordt vastgelegd, dan zal de medewerker gerichter kennis, informatie en vaardigheden uit de training kunnen halen!

Formuleer samen een praktijkopdracht

Het helpt om gezamenlijk een passende praktijkopdracht te formuleren. Zo kan de medewerker de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk bij de eigen organisatie, of in relatie tot een klant. Zorg dat dit goed aansluit op de eerder besproken leerdoelen.

Evalueren en reflectie

Ga na bijvoorbeeld een maand weer samen om de tafel zitten en pak de leerdoelen en praktijkopdracht erbij. Samen ga je in gesprek over het leerrendement. Je kunt de volgende vragen als leidraad gebruiken:

 • Wat heeft de training jou persoonlijk opgeleverd aan kennis / kunde / vaardigheden of inzichten?
 • Welke bijdrage heeft de training geleverd in het kader van de leerdoelen?
 • Hoe merk je dit / hoe merken anderen dit?
 • Reflecteer samen de volgende vragen:
  1. Wat was de praktijkcase?
  2. Wat wilde je bereiken en hoe heb je het aangepakt?
  3. Wat werkte goed en niet goed en waarom?
  4. Wat werkte niet goed en waarom?
  5. Wat zou je een volgende keer anders doen en hoe?

Samen leren is samen groeien, deel de ervaring

Belangrijk is om de opgedane kennis en toepassing ervan in de praktijk te delen binnen het team. Bijvoorbeeld door de medewerker een korte presentatie te laten verzorgen. Dit draagt bij aan een positief leerklimaat. Samen leren is samen groeien!

Wilt u investeren in uw medewerkers? IMR Advies is ervaren in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van praktijkgerichte Talent Ontwikkel Programma’s. Passend bij de groei-ambitie van uw bedrijf en uw medewerkers. Neem contact op met IMR voor een nadere kennismaking. Samen werken we graag aan het planmatig realiseren van uw groei-ambities!

Back To Top