Skip to content
HortiQ

HortiQ certificaat halen met IMR Advies

Een nieuwe kas moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Voor kassenbouwers, installatiebedrijven en overige toeleveranciers in de tuinbouw is het HortiQ certificaat een bewijs van vakmanschap en een manier van efficiënt werken. In november 2021 hebben zes toonaangevende kassenbouwers en stichting HortiQ ingestemd met de uitvoering van het beleidsplan HortiQ Next Level, omdat het voor Nederland van groot belang is zich internationaal nog duidelijker op kwaliteit te profileren.

HortiQ Next Level

HortiQ Next Level is het beleidsplan van HortiQ dat in 2022 in uitvoering is genomen. Deelnemende bedrijven hebben ingestemd met de concretisering van het plan. Zij zullen in gesprek gaan met hun toeleveranciers en hen verzoeken in 2022 HortiQ te certificeren. Op deze manier wordt een volgende stap gezet in gesloten kwaliteitsketens in de Greenhouse Technology sector en versterkt het de internationale positie van de aangesloten Nederlandse bedrijven en ketens.

De ambitie voor 2025 moet dan ook zijn dat HortiQ een garantie voor bedrijfscontinuïteit biedt voor de glastuinbouw productiesystemen in de wereld. Internationale investeerders zullen HortiQ als voorwaarde stellen voor nieuwe tuinbouwprojecten.

Controleerbaar en onafhankelijk

HortiQ is een initiatief van AVAG, het platform van toeleveranciers in de tuinbouw. Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria. Het HortiQ certificaat maakt kwaliteit zichtbaar.

Voor de HortiQ certificering zijn er twee beoordelingsrichtlijnen opgesteld:

  • Ontwerp en bouwen van tuinbouwkasconstructies en -installaties (Beoordelingsrichtlijn BRL 8000)
  • Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector (Beoordelingsrichtlijn BRL 8001)

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar. Het internationaal erkende certificeringsinstituut KIWA geeft het certificaat af en bewaakt jaarlijks of er blijvend voldaan wordt.

Verzekering

Wist u dat verzekeraars meewegen of een kas en/of installatie gemaakt is door een HortiQ gecertificeerde organisatie bij het bepalen van de verzekeringsvoorwaarden en premie? Hierbij krijgt het hebben van een HortiQ certificaat nog meer toegevoegde waarde. Benieuwd naar alle certificeerde bedrijven? Neem een kijkje op HortiQ.nl.

Behaal het certificaat samen met IMR!

Kassenbouwers en installatiebedrijven in de tuinbouwsector moeten zich focussen op de kwaliteit van het werk en het eindproduct. Het is slim om een professioneel adviesbureau in te schakelen voor het opstellen van processen en procedures om te voldoen aan de eisen van HortiQ. IMR Advies helpt bij het vertalen van de normeisen en het succesvol behalen van het certificaat. “Inmiddels hebben tientallen bedrijven het HortiQ certificaat behaald met begeleiding van IMR”, aldus Marcel Hoekstra.

Waarom kiezen voor IMR?

√ We maken een duidelijk stappenplan voor het behalen van het certificaat;
√ We werken snel en efficiënt;
√ We vragen een vaste prijs;
√ We bieden passende ondersteuning voor het behouden van het certificaat.

Maak vandaag nog een afspraak

IMR Advies behaalt graag samen met u uw HortiQ certificaat. Heeft u vragen of wilt u direct een afspraak maken? Neem vandaag nog contact op met onze professional Marcel Hoekstra.

Back To Top