Skip to content
Tuinbouw

IMR Advies helpt bedrijven in de tuinbouwsector aan HORTIQ certificering

Een nieuwe kas moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. HortiQ (Horticulture System Certification) biedt zekerheid aan opdrachtgevers. Voor kassenbouwer, installatiebedrijven en overige toeleveranciers in de tuinbouw is het HortiQ certificaat een bewijs van vakmanschap en een manier van efficiënt werken. “Een HortiQ certificaat maakt bedrijven zichtbaar en betrouwbaar voor de hele keten. Het praktisch vertalen van de normeisen en succesvol halen van een certificaat is waar IMR Advies bij helpt. Inmiddels hebben  zo’n 10 bedrijven het certificaat behaald, met begeleiding van IMR”, aldus Marcel Hoekstra.

Eisen voor HortiQ certificering

Voor certificering zijn er twee beoordelingsrichtlijnen opgesteld:

  • Ontwerp en bouwen van tuinbouwkasconstructies en -installaties (Beoordelingsrichtlijn BRL 8000)
  • Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector (Beoordelingsrichtlijn BRL 8001)

Om aan deze normen te voldoen, adviseert en begeleidt IMR Advies bedrijven uit de tuinbouwsector met het voldoen aan de normen. “Kassenbouwers en installatiebedrijven in de tuinbouwsector moeten zich focussen op de kwaliteit van het werk en het eindproduct. Voor het opstellen van processen en procedures om te voldoen aan de eisen van HortiQ certificering is het slim om een professioneel adviesbureau in te schakelen”.

HortiQ certificaat halen

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs,  kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbeer. Het internationaal erkende certificeringinstituut KIWA geeft het certificaat af en bewaakt jaarlijks of er blijvend voldaan wordt. Het HortiQ certificaat maakt kwaliteit zichtbaar.

HortiQ is onafhankelijk en objectief

HortiQ is een initiatief van AVAG, het Platform van Toeleveranciers in de tuinbouw. Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Bekijk alle gecertificeerde bedrijven op Hortiq.nl 

Om meer te weten over Hortiq certificering neem contact op met Marcel Hoekstra.

 

Back To Top