Skip to content
Energie-audit

IMR eerste partij met registratie energie-audit

In regio Haaglanden is IMR de eerste partij die op tijd – voor 5 december – voor haar opdrachtgever het auditrapport oplevert voor indiening bij de omgevingsdienst Haaglanden. In andere regio’s kunnen diverse IMR klanten binnen de gestelde termijn aan hun verplichtingen voldoen.  Door de EU-richtlijn voor energie-efficiëntie (EED) zijn bedrijven dit in Nederland verplicht te doen.

Bedrijfsleven is klaar voor energie efficiency

Mede door het advies van IMR zijn nu diverse bedrijven uit de sectoren: industrie, tuinbouw, groothandel, energie en bouw- en installatie klaar om aan de EED wet- en regelgeving te voldoen.

Wat is een energie-audit?

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak signaleert en meet kosteneffectieve energiebesparing.

De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit stimuleert bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Bij energie-audits kunnen de toepasselijke Europese en internationale normen, zoals EN ISO 50001 (energiebeheerssystemen), pr EN 16247-1 (energie-audits) of — als zij ook een energie-audit omvatten — EN ISO 14001 (milieubeheerssystemen) en CO2 Prestatieladder goed als uitgangspunt dienen. IMR begeleid ook bedrijven bij invullen van deze normeisen.

Indien energie-audits worden uitgevoerd door inhouse deskundigen is het, met het oog op de noodzakelijke onafhankelijkheid, vereist dat zij niet direct bij de gecontroleerde activiteit zijn betrokken.

Is mijn bedrijf energie-efficiënt? Voldoen wij aan de EED-regeling?

Om te bepalen of uw bedrijf een energie-audit moet uitvoeren, hangt af van:

  • Heeft u meer dan 250 medewerkers?
  • Heeft u een jaaromzet hoger dan 50 miljoen euro?

Is het antwoord ‘Ja’ op deze vragen, dan bent u als bedrijf verplicht een energie-audit uit te voeren. Om dit goed, snel en efficiënt te doen, kan IMR u helpen. Bedrijven met een gecertificeerd energiemanagementsysteem of bedrijven die deelnemen aan het MJA- of MEE-convenant zijn vrijgesteld van de energie-audit.

Wat is het voordeel van een energie-audit?

Een audit biedt u als ondernemer allerlei kansen, zoals een gezonder binnenklimaat, geldbesparing en een duurzamer imago. Zo blijkt uit de Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015 dat bijna twee derde van Nederlandse organisaties plannen onderneemt op het gebied van duurzame huisvesting en 19 procent dit van plan is.

IMR: specialist in het opstellen van een energie-audit

IMR Advies helpt u graag om de energie-audit op te stellen. Onze deskundige mensen werken samen met de ondernemer om praktische invulling te geven aan alle eisen. Start meteen met uw energie-audit conform de nieuwe richtlijn (EED) en neem contact op met IMR Advies.

Wat doet IMR voor uw energie-audit:

  • Analyse energiegebruik en –verbruik.
  • Identificatie significante gebieden van energiegebruik en –verbruik.
  • Identificatie en registratie van kansen voor de verbetering van de energieprestaties.
  • Opstellen rapportage energie-audit.

Wij zorgen dat er voor alle inrichtingen een audit wordt uitgevoerd die voldoet aan de richtlijnen (zie bijlage VI van de EED en de Handleiding Energiebesparingsonderzoeken).

Ben ik te laat voor de energie-audit na 5 december 2015?

De audit moet voor 5 december zijn uitgevoerd, maar mag nog tot 4 weken na deze datum worden ingeleverd. Wij geven graag advies op maat, zodat u weet wat u moet doen wanneer u de energie-audit nog niet heeft uitgevoerd. Indien gewenst treden wij in overleg met het bevoegd gezag.

Meer informatie over de energie-audit (EED)

  1. Kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED)
  2. Alles over Energie Efficiency Directive (EED) – Energieaudit
  3. Lees hier het originele artikel van de Rijksoverheid op RVO.nl
  4. Officiële stuk in staatscourant

Of download de veel gestelde vragen en antwoorden bij auditverplichting van de EED (pdf).

 

Back To Top