Skip to content
Week van de RI&E

Week van de RI&E: 10% korting op een training gedragsaudits SCL van IMR

Van 21 juni tot 25 juni 2021 is het de Week van de RI&E. Tijdens deze week willen wij extra aandacht vragen voor veilig en gezond werken. Daarom ontvangt u in deze week bij IMR 10% korting op een training gedragsaudits Safety Culture Ladder.

Safety Culture Ladder 

Veiligheidsbewustzijn en -gedrag is een essentieel onderdeel bij veilig en gezond werken en het voorkomen van ongevallen op de werkvloer. De meeste bedrijven hebben veiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt en een veilige werkomgeving gecreëerd maar toch komen ongevallen en onveilige situaties op de werkvloer nog steeds voor. Het gedrag en de houding van medewerkers hebben hier sterk invloed op. De Safety Culture Ladder helpt met het bevorderen van houding en veilig gedrag.

IMR helpt!

Vanuit de Safety Culture Ladder wordt toezicht op dit gedrag gehouden middels gedragsaudits. In de training gedragsaudits van IMR leren wij uw medewerkers, die toezicht houden, hoe ze deze audits moeten uitvoeren en bespreekbaar maken met de collega’s.

Tijdens de Week van de RI&E krijgt u 10% korting op deze training van IMR.

Inhoud training gedragsaudit Safety Culture Ladder 

Wat u van de training kan verwachten:

  • Afstemmen en voorbereiden van de training. De training wordt met de organisatie afgestemd. Hierdoor kan er tijdens de training worden ingezoomd op specifieke situaties en activiteiten.
  • Training uitvoeren gedragsaudits. Aan de deelnemers zal een uitleg gegeven worden over het praktisch en goed uitvoeren van gedragsaudits. Hierbij zullen alle fasen van de audit besproken worden. Van observatie tot terugkoppeling van de resultaten.
  • Bijwonen gedragsaudits. De veiligheidskundige zal één gedragsaudit gezamenlijk met 3 tot 4 deelnemers uitvoeren. Resultaten worden verwerkt op het evaluatieformulier en besproken met de deelnemers.
  • Bespreken resultaten en bepalen vervolgacties. Op basis van de evaluatieformulieren zal een eindevaluatie plaatsvinden met de contactpersoon van de organisatie. Hierbij worden vervolgacties bepaald en zal IMR een advies geven over de oplossingsrichting.

Profiteer nu!

Bevorder houding en veilig gedrag bij u op de werkvloer met de Safety Culture Ladder en volg een training gedragsaudits van IMR. In de Week van de RI&E ontvangt u hierbij ook nog eens 10% korting. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent en wil profiteren van deze korting. Wilt u meer informatie? De professionals van IMR helpen u graag!

Back To Top