Skip to content
vcu

IMR professional Nik van Giessen in actie: behaal uw VCU certificaat

Personeel inhuren via VCU-gecertificeerd uitzendbureau

Levert uw uitzendbureau werkkrachten aan VCA-gecertificeerde bedrijven of zoekt u, als VCA-gecertificeerd bedrijf, medewerkers via een uitzendbureau? In beide gevallen is het belangrijk dat het uitzendbureau ook de juiste certificering heeft! Niet alleen eigen medewerkers maar ook uitzendkrachten moeten op de hoogte zijn van de risico’s en veiligheidsregels in uw bedrijf en beschikken over de verplichte beschermingsmiddelen. Een VCU gecertificeerd uitzendbureau zorgt voor personeel dat geïnstrueerd is en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen heeft. Let hier dus op bij het werven van personeel. Heeft u zelf een uitzendbureau? Zorg er dan voor dat uw VCU certificaat op orde is. IMR helpt u hier bij.

De voordelen van een VCU-certificaat

Het VCU-certificaat heeft voordelen voor zowel uitzendorganisaties als VCA-gecertificeerde organisaties. U als uitzendorganisatie zal eerder VCA-gecertificeerde klanten/inleners aantrekken, dan concurrenten.  Bedrijven hoeven zich bij het inlenen van personeel namelijk geen zorgen meer te maken over de veiligheid- en gezondheidseisen die gesteld worden aan hun medewerkers. Want daar heeft u als uitzendbureau al zorg voor gedragen.

De IMR aanpak voor het behalen van een VCU-certificaat

Hoe kan IMR u als uitzendbureau helpen met het behalen van de certificaat. De IMR aanpak begint bij een gesprek. Hierbij wordt de werkwijze van de organisatie besproken. Ook bekijken we op welke bestaande processen binnen de organisatie we voort kunnen bouwen, om zo een gestroomlijnd en vooral makkelijke implementatie te bewerkstelligen. Op deze manier kunnen we het VCU-systeem met zo min mogelijk verandering op de werkwijze van de organisatie laten aansluiten. Dit betekent dat bij elke organisatie een bepaald soort maatwerk wordt toegepast. Maatwerk waar IMR in uitblinkt.

De uitvoering

Hierna begint IMR met het opstellen van een referentiematrix. De eisen uit de VCU-norm die aan de organisatie gesteld worden, komen hier in terug. Per eis ziet u op welke manier uw bedrijf aan deze eis gaat voldoen. Dit is inzichtelijk en handig! De referentiematrix geeft een duidelijk overzicht van de normeisen en bijbehorende documenten en processen binnen de organisatie.  Een handig document om te gebruiken bij bijvoorbeeld de certificatie-audit.

Nik van Giesen, professional bij IMR: “Onze aanpak moet vooral praktisch en snel te begrijpen zijn, dat is voor ons heel belangrijk”

Met informatie uit de referentiematrix gaat IMR de processen, procedures en formulieren voor het VCU-systeem opstellen.  Het is de bedoeling dat de uitzendkrachten veilig en volgens de normeisen hun werk kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moet het VCU-systeem voor iedereen binnen de uitzendorganisatie makkelijk uitvoerbaar zijn, zonder dat er onnodige tijd aan wordt besteed.

De IMR aanpak werkt

De IMR aanpak is ontwikkeld op basis van onze ervaring met het begeleiden van de VCA- en VCU-certificeringen van veel verschillende soorten organisaties. Met deze aanpak bieden we uitzendorganisaties oplossingen en ontzorgen we u bij het behalen en onderhouden van hun VCU-certificaat. Ook met Nik en zijn collega’s uw VCU-certificaat halen? Neem vandaag nog contact op met ons op!

Back To Top